ชวนถ่ายภาพชุดไทยวิหารเก่า 400 ปี

2018-03-23 16:20:00

ชวนถ่ายภาพชุดไทยวิหารเก่า 400 ปี

ผวจ.สมุทรสาคร เชิญชวนนักท่องเที่ยวแต่งชุดไทยถ่ายภาพกับวิหารอิฐเก่างดงามอายุกว่า 400 ปีวัดใหญ่จอมปราสาทเมื่อวันที่ 23 มี.ค. นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผวจ.สมุทรสาคร นำประชาชนชาวจัสมุทรสาครแต่งชุดไทยประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้มาท่องเที่ยววัดใหญ่จอมปราสาท บริเวณเชิงสะพานท่าจีน ต.ท่าจีน อ.เมือง สำหรับวัดใหญ่จอมปราสาท เป็นวัดเก่าแก่มีอายุประมาณ 400 ปี สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้รับพระราชทานนามว่า วัดใหญ่สาครบุรี รวมทั้งได้รับพระราชทานพระไตรปิฎกและยกฐานะเป็นพระอารามหลวง ภายในวัดมีโบราณสถานที่สำคัญ คือ พระวิหารเก่าแก่ก่ออิฐถือปูนฐานแอ่นโค้งคล้ายท้องเรือสำเภา ที่ซุ้มประตูและหน้าต่างมีการประดับลวดลายปูนปั้น นอกจากนี้ยังมีงานแกะสลักไม้ที่บานประตูและหน้าต่างของพระอุโบสถ เป็นลายพันธุ์พฤกษา ต้นไม้ ภูเขา รูปสัตว์ และบุคคล เป็นศิลปะแบบจีน เป็นลวดลายแกะสลักลึกเข้าไปในเนื้อไม้ที่งดงามมาก และกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2479สำหรับผู้ที่สนใจจะถ่ายภาพชุดไทยสามารถไปถ่ายได้ทุกวัน และในอนาคตทางเทศบาลตำบลท่าจีน จะได้ประสานความร่วมมือกับกรมศิลปากร ผู้ดูแลวิหารเก่าหลังนี้ ในการจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดต่อไป


Advertisement