วันนี้มีอะไร: 23 มีนาคม วันอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Day)

2018-03-23 00:00:21

วันนี้มีอะไร: 23 มีนาคม วันอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Day)

วันอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Day)
ทุก ๆ วันที่ 23 มี.ค. ของทุกปี จะมีการจัดเฉลิมฉลอง "วันอุตุนิยมวิทยาโลก" เพื่อให้สมาชิกแต่ละประเทศร่วมระลึกถึงการก่อตั้งองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกขึ้นและได้มีอนุสัญญาว่าด้วยอุตุนิยมวิทยาโลกเป็นหลักดำเนินการ อนุสัญญานี้ใช้บังคับตั้งแต่ 23 มี.ค. 2491 ประเทศไทยได้ร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญา 23 มี.ค. 2493

ภาพ NIKS ADS / Shutterstock.com, rodnikovay / Shutterstock.com


112 ปีก่อน
พ.ศ. 2449
ฝรั่งเศสทำสัญญาคืนจังหวัดตราดกับดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงโดยแลกเปลี่ยนกับพระตะบอง เสียมราฐและศรีโสภณ ด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงดำเนินวิเทโศบายทางการฑูตทุกวิถีทางจนได้เมืองตราดกลับคืนมา ชาวตราดจึงถือเอาวันที่ 23 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญในการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

Advertisement
ภาพ Dusit Wongwattanakul / Shutterstock.com

192 ปีก่อน

Advertisementพ.ศ. 2369
ท้าวสุรนารี หรือ คุณหญิงโม ได้รับชัยชนะจากข้าศึก โดยเป็นวันที่เจ้าอนุวงศ์ยกทัพออกจากเมืองนครราชสีมา


ภาพ Facebook: Dan Chupong : เดี่ยว ชูพงษ์ ช่างปรุง

37 ปีก่อน
พ.ศ. 2524
วันเกิด ชูพงษ์ ช่างปรุง นักแสดงภาพยนตร์แอ็คชั่น รับบทนำครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่อง "เกิดมาลุย"

Advertisement

ภาพ  Twocoms / Shutterstock.com

7 ปีก่อน
พ.ศ. 2554
พีท ทาวเชนด์ แห่งวงเดอะฮู (The Who) ให้สัมภาษณ์กับนิตยสารอันคัต (Uncut) ว่าเขาค่อนข้างรู้สึกผิดที่ได้ตั้งวงนี้ขึ้นมา “ถ้าหากให้ผมเปลี่ยนอะไรได้เหรอ ผมคงไม่มีทางมาร่วมวง แม้ว่าผมจะเป็นสมาชิกแก๊งที่ดี และเป็นขาลุยเวลาออกทัวร์คอนเสิร์ต แต่ผมเป็นคนที่ทำงานสร้างสรรค์แบบเป็นทีมเวิร์คได้เลวร้ายมาก”Advertisement