เศรษฐกิจ "ญี่ปุ่น" เข้าสู่ภาวะถดถอย หลังหดตัวต่อกันสองไตรมาส

2024-02-16 12:25:03

เศรษฐกิจ "ญี่ปุ่น" เข้าสู่ภาวะถดถอย หลังหดตัวต่อกันสองไตรมาส

Advertisement

โตเกียว, 16 ก.พ. (ซินหัว) — เมื่อวันพฤหัสบดี (15 ก.พ.) รัฐบาลญี่ปุ่นรายงานว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นเข้าสู่สภาวะถดถอย หลังจากมีการหดตัวสองไตรมาสในไตรมาสสาม (กรกฎาคม-กันยายน) และไตรมาสสี่ (ตุลาคม-ธันวาคม) ของปี 2023 โดยเศรษฐกิจญี่ปุ่นในไตรมาสสี่ของปีก่อนหดตัวร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบปีต่อปี เนื่องด้วยการใช้จ่ายซบเซา

ข้อมูลตัวเลขเบื้องต้นจากรัฐบาลญี่ปุ่นชี้ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ที่แท้จริง ซึ่งเป็นมูลค่ารวมของสินค้าและบริการที่ผลิตในญี่ปุ่น ในไตรมาสสี่ของปี 2023 หดตัวร้อยละ 0.1 จากไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งเป็นการหดตัวติดต่อกันสองไตรมาสหลังจากมีการหดตัวร้อยละ 0.8 ในไตรมาสสามของปีเดียวกัน

การบริโภคภาคเอกชน ซึ่งครองสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของญี่ปุ่น ในไตรมาสสี่ของปีก่อน ลดลงร้อยละ 0.2 ซึ่งเป็นการลดลงติดต่อกันสามไตรมาส เนื่องด้วยภาวะเงินเฟ้อสูงขึ้นท่ามกลางการหดตัวของค่าจ้างที่แท้จริง ด้านการลงทุนทางธุรกิจหดตัวร้อยละ 0.1 ส่วนการนำเข้าขยายตัวร้อยละ 1.7 และการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6

อนึ่ง ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของญี่ปุ่นในปี 2023 ขยายตัวร้อยละ 1.9 ในแง่มูลค่าจริง และขยายตัวร้อยละ 5.7 ในแง่ตัวเงิน

สื่อท้องถิ่นเผยว่าญี่ปุ่นสูญเสียตำแหน่งประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของโลกแก่เยอรมนี เนื่องด้วยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่เป็นตัวเงินในปี 2023 (ไม่ปรับตามภาวะเงินเฟ้อ) อยู่ที่ 591.48 ล้านล้านเยน (ราว 142.26 ล้านล้านบาท) ซึ่งน้อยกว่าเศรษฐกิจเยอรมนีที่มีมูลค่าดังกล่าวรวม 4.46 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (161.16 ล้านล้านบาท)