"ประชากรเกาหลีใต้" ครึ่งหนึ่ง อาศัยในเขตมหานครโซล

2024-02-15 22:05:14

"ประชากรเกาหลีใต้" ครึ่งหนึ่ง อาศัยในเขตมหานครโซล

Advertisement

โซล, 15 ก.พ. (ซินหัว) — วันพฤหัสบดี (15 ก.พ.) สำนักข่าวท้องถิ่นของเกาหลีใต้รายงานว่าประชากรเกาหลีใต้มากกว่าครึ่งหนึ่งอาศัยอยู่ในเขตมหานครโซล ขณะบรรดาลูกจ้างเกาหลีใต้มากกว่าครึ่งอาศัยอยู่ในเขตมหานครแห่งนี้

จำนวนผู้อยู่อาศัยที่ขึ้นทะเบียนในกรุงโซล จังหวัดคยองกีที่อยู่ใกล้เคียง และเมืองอินชอนทางตะวันตก รวมอยู่ที่ 26,014,265 คน เมื่อนับถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2023 คิดเป็นร้อยละ 50.7 ของประชากรทั้งหมด

ผู้อยู่อาศัยในกรุงโซลมีจำนวนลดลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่ผู้อยู่อาศัยในจังหวัดคยองกีและเมืองอินชอนกลับเพิ่มขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ ส่งผลให้สัดส่วนประชากรของเขตมหานครแห่งนี้สูงตามไปด้วย

สัดส่วนประชากรในเขตมหานครโซลต่อประชากรทั้งหมดเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 50 ในปี 2019 เป็นร้อยละ 50.4 ในปี 2021 และร้อยละ 50.7 ในปี 2023

ด้านจำนวนลูกจ้างที่อยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวอยู่ที่ราว 14.48 ล้านคน เมื่อนับถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2023 คิดเป็นร้อยละ 51.6 ของแรงงานทั้งหมดของประเทศ ขณะที่กลุ่มธุรกิจซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่นี้คิดเป็นร้อยละ 49.1 ของธุรกิจทั้งหมดของเกาหลีใต้ ในปี 2022