เปิดตัวเลขผู้ใช้ยาเสพติด 1.9 ล้านคน

2024-02-15 17:38:59

เปิดตัวเลขผู้ใช้ยาเสพติด 1.9 ล้านคน

Advertisement


"สมศักดิ์"ประชุมบอร์ด สสส. หนุนเดินหน้า พชอ. ดึงชุมชนมีส่วนร่วมบำบัดผู้ติดยาเสพติด "หมอชลน่าน" เผยตัวเลขผู้ใช้ยาเสพติดสูงถึง 1.9 ล้านคน อึ้งมีถึง 1.4 ล้านคนใช้ยาแต่ไม่มีอาการ หวังดึงเข้าบำบัดทั้งหมด

เมื่อวันที่ 15 ก.พ.67 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว  รมวม.สาธารณสุข นายกิตติกร โล่ห์สุนทร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นายวิชัย ไชยมงคล ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการ สสส. และคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เข้าร่วม ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ กทม.

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า การขับเคลื่อนงาน สสส. ได้สอดคล้องกับงานอื่นที่ตนกำกับดูแล จึงถือเป็นเรื่องที่ดี เช่น การแก้ปัญหาความยากจน ที่ สสส.ได้รณรงค์งดสูบบุรี ซึ่งก็จะทำให้ประชาชน มีเงินเพิ่มมากขึ้น ส่วนงานด้านอื่นที่แก้ปัญหาความยากจน เช่น กองทุนหมู่บ้านฯ โดยตนกำลังขับเคลื่อนโครงการเลี้ยงวัว เพื่อเป็นรายได้เสริม และให้สามารถมีรายได้เพียงพอไปใช้หนี้สินได้ ซึ่งถ้าผู้เข้าร่วมโครงการเลี้ยงวัว มีการให้ความร่วมมือกับ สสส.ในการเลิกสูบบุรี่ ก็จะยิ่งทำให้มีเงินเหลือมากยิ่งขึ้นด้วย

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ยังได้มีการรายงานการร่วมขับเคลื่อนกลไก คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐาน ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นโปรแกรมที่มุ่งเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลและฟื้นฟู ซึ่งชุมชนจะมีบทบาทในการตัดสินใจและการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการ โดยตนมองว่า กลไก พชอ. เป็นโครงการที่ดี ที่ช่วยบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด แต่ตนอยากฝากให้ช่วยติดตามผลการดำเนินงาน ที่จับต้องได้ เช่น การรักษาหายกี่คน หรือ คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ จะได้สามารถพัฒนาต่อยอดได้

“เรื่องยาเสพติด ผมได้ขับเคลื่อนแก้ปัญหา ตั้งแต่ขณะเป็น รมว.ยุติธรรม ด้วยการแก้กฎหมาย เน้นการปราบปรามและยึดทรัพย์ แต่ปัจจุบัน ผมได้มารับผิดชอบงานเน้นการบำบัดผู้ติดยาเสพติด ทำให้ผมมีความเข้าใจปัญหาเป็นอย่างดี และพร้อมสนับสนุนการบำบัด และกลไก พชอ.ที่ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา เพราะหากทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยกัน ผมเชื่อว่า จะสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ ซึ่งการช่วยกันขับเคลื่อน จะช่วยลดผู้เสพรายใหม่ได้ รวมถึงเพิ่มการเข้าถึงบริการบำบัด โดยการที่สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วม ก็จะทำให้เกิดการดูแลที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น” รองนายกรัฐมนตรี กล่าว

ขณะที่ นพ.ชลน่าน กล่าวว่า จากข้อมูลล่าสุด ตัวเลขผู้ใช้ยาเสพติด อยู่ที่ประมาณ 1.9 ล้านคน ซึ่งในจำนวนนี้ มีถึง 1.4 ล้านคน ที่เป็นผู้ใช้ยาแต่ไม่มีอาการ ฉะนั้นหากจำนวนนี้ สามารถเข้าสู่กระบวนการบำบัดในชุมชนโดยสมัครใจ ก็จะช่วยแก้ปัญหาได้ ซึ่งถือเป็นการคืนคนดีสู่สังคม เพราะตนเชื่อว่า คนเหล่านี้คือผู้หลงผิด หากให้โอกาส ก็สามารถกลับตัวเป็นคนดีในสังคมได้ ดังนั้น CBTx คือ ความหวังในการแก้ปัญหายาเสพติด เพราะการใช้ชุมชนเป็นฐาน จะเป็นการเอาชนะยาเสพติดได้