"ปตท.-บางจาก"ปรับขึ้นราคาน้ำมัน 40 สตางค์ต่อลิตร

2024-02-15 17:34:38

"ปตท.-บางจาก"ปรับขึ้นราคาน้ำมัน 40 สตางค์ต่อลิตร

Advertisement

"ปตท.-บางจาก" แจ้งปรับขึ้นราคาน้ำมันในกลุ่มเบนซิน 40 สตางค์ต่อลิตร

เมื่อวันที่ 15 ก.พ.67 ปตท. แจ้งปรับขึ้นราคาน้ำมันในกลุ่มเบนซิน 40 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85  ส่วนน้ำมันในกลุ่มดีเซลราคาคงเดิม  มีผลวันที่ 16 ก.พ. 67 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป  ส่วน "บางจาก"แจ้งปรับขึ้นราคาน้ำมันเช่นกัน