นายกฯลั่นดิจิทัลวอลเล็ตพร้อมปฏิบัติตาม รธน.รักษาวินัยการเงินการคลัง

2024-02-15 17:28:30

นายกฯลั่นดิจิทัลวอลเล็ตพร้อมปฏิบัติตาม รธน.รักษาวินัยการเงินการคลัง

Advertisement

นายกฯประชุม คกก.นโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ยันจำเป็นใช้เงิน 5 แสนล้านดำเนินโครงการ พร้อมปฏิบัติตาม รธน.  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   ซื่อสัตย์สุจริต เปิดเผย  รอบคอบ  รักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 15 ก.พ. 67  ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัล วอลเล็ต ครั้งที่ 1/2567 โดยมีรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย 

นายกรัฐมนตรี กล่าวตอนหนึ่งก่อนการประชุม ว่า วันนี้มาประชุมเรื่องนโยบายโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท เป็นการประชุมครั้งแรกในปีนี้ ตามที่ได้นัดหมายไว้ ต้องขออนุญาตกล่าวว่า โครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต เป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่รัฐบาล และได้แถลงต่อรัฐสภาไป โดยมีจุดประสงค์หลักในการกระตุ้นเศรษฐกิจและวางรากฐานทางเศรษฐกิจดิจิทัล ให้กับประเทศไทยในอนาคต ซึ่งรัฐบาลมีความจำเป็นที่ต้องใช้เงินงบประมาณรวม  5 แสนล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการนี้ให้สำเร็จและลุล่วงไปด้วยดี ทั้งนี้ รัฐบาลจะดำเนินโครงการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจะปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เปิดเผย มีความรอบคอบ และระมัดระวังในการดำเนินกิจการต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนโดยส่วนรวม และรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด