"ตั๊น จิตภัสร์" นำทีม กมธ. ขึ้นเหนือทำลายแปลงฝิ่น

2024-02-15 15:49:07

"ตั๊น จิตภัสร์" นำทีม  กมธ. ขึ้นเหนือทำลายแปลงฝิ่น

Advertisement

"ตั๊น จิตภัสร์" นำทีม  กมธ. ตำรวจ ขึ้นเหนือทำลายแปลงฝิ่น จี้นายกฯจัดงบฯหนุน ตชด.ปราบยาเสพติด

เมื่อเวลา 12.00น. วันที่ 15 ก.พ. 67 ที่บ้านทีหลึคี ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก น.ส.จิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฏร ได้เข้าร่วมปฏิบัติการสำรวจและตัดทำลายแปลงฝิ่นที่มีการลักลอบปลูกในพื้นที่ หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ โดยได้รับความร่วมมือจากกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 344 และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.)บูรณาการเฝ้าระวังและปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มงวดมากขึ้น

น.ส จิตภัสร์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาตำรวจตระเวนชายแดนเป็นหน่วยปฏิบัติงานจริง ถือเป็นหน้าด่าน เป็นกลไกหลักในการปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง  กมธ. ตำรวจ  ได้ร่วมลงพื้นที่ตัดทำลายแปลงฝิ่นที่มีการลักลอบปลูก หรือเรียกว่า "ตีฝิ่น"  ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งจากสภาพปัญหาในการปฏิบัติงานที่พบ และได้รับการร้องเรียน พบว่าเจ้าหน้าที่ยังขาดแคลนงบประมาณ ที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนินการป้องกันปราบปราม ทั้งอุปกรณ์ รถกระบะ รถจักรยานยนต์ เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ยากต่อการเข้าถึง และในการปฏิบัติงานแต่ละครั้งต้องใช้รถส่วนตัว รวมไปถึงเบี้ยเลี้ยงสำหรับตำรวจชั้นผู้น้อย ที่ไม่ได้รับโอกาสเข้าถึงสวัสดิการ เช่น การปรับขั้น เป็นต้น

น.ส.จิตภัสร์ กล่าวอีกว่า ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและนายกฯที่ประกาศให้ความสำคัญกับการปราบปรามยาเสพติด เป็นปัญหาระดับชาติ จึงขอเรียกร้องไปยังนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ปฏิบัติงานอย่างยากลำบาก จากสถานการณ์การลักลอบปลูกฝิ่นของไทย ที่ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งขอเรียกร้องให้มีการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน ให้เห็นถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชนอย่างยั่งยืน รวมไปถึงนำผู้เสพเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษา ฟื้นฟูอย่างจริงจัง เชื่อว่าจะสามารถลดปัญหาการลักลอบปลูกฝิ่น และลดการขยายตัวของปัญหายาเสพติดในภาพรวมได้ดียิ่งขึ้น