"วันนอร์"สั่งงดประชุมร่วมรัฐสภา 16 ก.พ.

2024-02-15 10:23:09

"วันนอร์"สั่งงดประชุมร่วมรัฐสภา 16 ก.พ.

Advertisement

"วันนอร์"สั่งงดประชุมร่วมรัฐสภา 16 ก.พ. หลัง "ชูศักดิ์" ขอถอนร่างกฎหมาย ป.ป.ช. วิธีพิจารณาคดีอาญา  ไปทบทวนให้รอบคอบ

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 67  ที่รัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา ให้สัมภาษณ์ว่าการประชุมร่วมรัฐสภาในวันที่ 16 ก.พ. เพื่อพิจารณ 3 วาระ ประกอบด้วย ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..)  พ.ศ....  ยกเลิกมาตรา 272 ว่าด้วยการโหวตนายกฯ, ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้น ตนได้สั่งงดการประชุมออกไป เนื่องจากนายชูศักดิ์ ศิรินิล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ได้ขอถอนร่างกฎหมายปราบทุจริต และร่างกฎหมาย ป.วิอาญา ออกไปก่อน โดยให้เหตุผลว่าขอนำกลับไปพิจารณาทบทวนเพื่อให้เกิดความรอบคอบแล้วจึงจะนำกลับเข้ามาพิจารณาในที่ประชุมร่วมรัฐสภาในครั้งต่อไป แต่การขออนุญาตนำกลับไปทบทวนต้องขอมติจากที่ประชุมรัฐสภาว่าจะเห็นด้วยหรือไม่ เนื่องจากร่างดังกล่าวอยู่ในระเบียบวาระแล้ว แต่ตนเห็นว่าจะทำให้เสียเวลาหากจะเปิดประชุมมาเพื่อขอมติที่ประชุม ดังนั้น จึงได้สั่งงดประชุมแล้วไปขอมติที่ประชุมในการประชุมร่วมรัฐสภาครั้งถัดไป ซึ่งยังไม่ทราบว่าจะนัดอีกครั้งเมื่อใด เนื่องจากต้องดูความพร้อมและประชุมร่วมของวิปทั้ง 3 ฝ่าย

เมื่อถามว่าในระเบียบวาระจะมีการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญที่นายชัยธวัช ตุลาธน ส.ส.บัญชีรายชื่อ  หัวหน้าพรรคก้าวไกล เป็นผู้เสนอ นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า นายชัยธวัชมีความประสงค์ตั้งแต่ครั้งที่แล้วว่ายังไม่เสนอในที่ประชุมเพราะถึงอย่างไรร่างรัฐธรรมนูญจะมีการพิจารณาแก้ไขอยู่แล้ว ซึ่งเรื่องที่นายชัยธวัชเสนอก็เกี่ยวข้องกัน และอีกประการในเดือนพ.ค.นี้ ส.ว.ก็จะหมดวาระการดำรงตำแหน่งลงอยู่แล้วด้วย มาตรา272ก็จะไม่มีอำนาจอะไร ดังนั้น จะแก้ไขหรือไม่แก้ไขก็ไม่ได้มีผลอะไร