สหรัฐฯ พบผู้ใหญ่ 1 ใน 9 คน เผชิญ "ลองโควิด" หลายระดับ

2024-02-15 10:10:02

สหรัฐฯ พบผู้ใหญ่ 1 ใน 9 คน เผชิญ "ลองโควิด" หลายระดับ

Advertisement

ลอสแอนเจลิส, 14 ก.พ. (ซินหัว) — ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ รายงานว่าผู้ใหญ่ในสหรัฐฯ ซึ่งเคยป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ราว 1 ใน 9 คน ยังคงประสบกับภาวะลองโควิด (Long COVID) ด้วยอาการที่มีระดับแตกต่างกัน

เมื่อวันอังคาร (13 ก.พ.) สถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐฯ ประกาศการลงทุนเพิ่มเติม 515 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1.85 หมื่นล้านบาท) ภายใน 4 ปีข้างหน้า เพื่อเดินหน้าแผนริเริ่มการวิจัยโควิดเพื่อการฟื้นตัวเร็ว (Researching COVID to Enhance Recovery – RECOVER)

แผนริเริ่มข้างต้นเป็นโครงการวิจัยระดับชาติที่มุ่งทำความเข้าใจ วินิจฉัย และรักษาภาวะลองโควิดอย่างเต็มที่ ซึ่งปัจจุบันมีเด็กและผู้ใหญ่เข้าร่วมการศึกษาเชิงสังเกตผ่านสถานวิจัยทางคลินิกทั่วสหรัฐฯ มากกว่า 300 แห่ง คิดเป็นจำนวนเกือบ 90,000 คน

สถาบันฯ เสริมว่าการค้นพบจากแผนริเริ่มนี้ ซึ่งรวมถึงการจำแนกกลุ่มอาการหลัก ช่วยให้คณะนักวิจัยขยายขอบเขตการวินิจฉัยภาวะลองโควิดในผู้ป่วย รวมถึงช่วยแจ้งการวินิจฉัย รักษา และดูแลผู้ประสบภาวะลองโควิดทั้งหมด