“จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ มอบเงินบริจาคสมทบทุน ศิริราชเพื่อผู้สูงวัย สนับสนุน ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช

2024-02-15 11:00:39

“จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ มอบเงินบริจาคสมทบทุน ศิริราชเพื่อผู้สูงวัย สนับสนุน ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช

Advertisement

“จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ มอบเงินบริจาคสมทบทุน ศิริราชเพื่อผู้สูงวัย สนับสนุน ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช จ.สมุทรสาคร”ไพบูลย์ ดํารงชัยธรรม ประธานกรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย บุษบา ดาวเรือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และ ภาวิต จิตรกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค มอบเงินบริจาค จำนวน 6,000,000 บาท (หกล้านบาท) จากการจัดคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดเบิร์ดโชว์ ครั้งที่ 12 ตอน MULTIBIRD จักรวาลธงไชย ให้กับ ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ รองคณบดีฝ่ายพันธกิจบริการทางการแพทย์ รศ.พญ.นันทกร ทองแตง รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสมทบทุนก่อสร้างและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่ “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช” จ.สมุทรสาคร โดยมี สันติสุข จงมั่นคง และ ประภาวดี ธานีรณานนท์ ร่วมงาน ณ อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส เมื่อวันก่อน