"หมออ๋อง"เปิดกิจกรรมส่งต่อรายชื่อนิรโทษกรรม

2024-02-15 02:00:00

"หมออ๋อง"เปิดกิจกรรมส่งต่อรายชื่อนิรโทษกรรม

Advertisement

"หมออ๋อง"เปิดกิจกรรมส่งต่อรายชื่อนิรโทษกรรมประชาชน พร้อมเชิญชวนฝ่ายอนุรักษ์ร่วมใช้พื้นที่ลานประชาชนสภาฯ ฟังความเห็นรอบด้าน 

เมื่อวันที่ 14 ก.พ.67 ที่ลานประชาชน รัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร มอบหมายให้ นายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "ส่งต่อรายชื่อ นิรโทษกรรมประชาชน" โดยกล่าวว่า เมื่อร่างกฎหมายของภาคประชาชน ผ่านวาระ 1 ประชาชนก็จะเป็นตัวแทนเข้าไปพูดคุยแสดงความคิดเห็นในวาระ 2 ชั้น กมธ. ซึ่งประชาชนจะมีบทบาทในการตรากฎหมายของตนเอง โดยคาดหวังว่าจะมีประชาชนเข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมากเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง และขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันล่ารายชื่อ โดยปัจจุบันมีระบบดิจิทัลในการยืนยันตัวตนและรวบรวมรายชื่อทำให้มีความรวดเร็วมากขึ้น และมีกฎหมายภาคประชาชนเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

นายปดิพัทธ์ กล่าวว่า ทั้งนี้ ขอให้ทุกฝ่ายและประชาชนทุกคนในที่นี้ได้ช่วยกัน ใช้พื้นที่เรียกร้องสิ่งที่ประชาชนต้องการ และขอสื่อสารถึงกลุ่มอนุรักษ์ให้มาใช้พื้นที่ลานประชาชนเพื่อจะได้ฟังความเห็นอย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะมีความคิดเห็นด้วยหรือเห็นต่างกับใคร เชื่อว่าการฟังและแลกเปลี่ยนความเห็นกันจะนำมาซึ่งอารยะในการอยู่ร่วมกันโดยไม่ทำร้ายกัน อย่างไรก็ตาม ขอให้กำลังใจนักโทษทางการเมืองทุกคน โดยตนมีความเป็นห่วงและกังวล และขอให้ได้รับความยุติธรรมโดยเร็ว


สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เครือข่ายนิรโทษกรรมประชาชน 23 องค์กร พร้อมด้วยกลุ่มนักกิจกรรมและอาสาสมัคร รวบรวมรายชื่อของประชาชนเพื่อนำเสนอร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมประชาชน เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา โดยเชิญชวนประชาชน มาร่วมกันลงรายชื่อเสนอร่าง พ.ร.บ. และร่วมกันถามหาความยุติธรรม ให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแก้ไขสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นให้ถูกต้อง และเพื่อให้การนิรโทษกรรมประชาชนทุกฝ่าย ทุกข้อหา เป็นไปได้จริง ซึ่งขณะนี้มีประชาชนร่วมลงชื่อแล้วจำนวน 32,436 คน และจะปิดรับรายชื่อในเวลาประมาณ 19.00 น. เพื่อเสนอต่อรัฐสภาต่อไป

โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย การเสวนาเรื่อง ปัญหาและผลกระทบจากการดำเนินคดีการเมือง โดยตัวแทนเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง ตัวแทนผู้ถูกดำเนินคดีทางการเมือง ตัวแทนญาติของผู้ต้องขังทางการเมือง และตัวแทนกลุ่มคนรุ่นใหม่ การนำเสนอข้อเสนอ "กว่าจะมาเป็นร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมประชาชน" โดย น.ส.พูนสุข พูนสุขเจริญ ตัวแทนจากศูนย์ทนายเพื่อสิทธิมนุษยชน และนายรัชพงษ์ แจ่มจิรชัยกุล จาก iLaw การแสดงดนตรีโดยวงสามัญชน การนำเสนอเรื่องราวและบทสรุป "การเดินทางของรายชื่อและความร่วมมือของประชาชน" โดยอาสาสมัครและเครือข่ายทั่วประเทศ และการนับถอยหลังปิดรับรายชื่อจากประชาชนในเวลา 19.00 น.