"ศุภมาศ"สั่งตรวจสอบ "น้ำสีชมพู"

2024-02-14 17:54:54

"ศุภมาศ"สั่งตรวจสอบ "น้ำสีชมพู"

Advertisement

"ศุภมาศ"สั่งทีม DSS ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพคลองบางแพรก น้ำเป็นสีชมพู  ชี้น้ำเสีย ค่าออกซิเจนน้อยมาก  สิ่งมีชีวิตไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ คาดว่ามีการปล่อยของเสียปนเปื้อนสี

เมื่อวันที่ 14 ก.พ.67 น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สั่งการให้ทีมนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว (DSS Team) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)  นำโดย นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดี วศ. พร้อมด้วยทีมนักวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาคุณภาพน้ำสีชมพูในคลองบางแพรกบริเวณหลัง big c สาขาติวานนท์

นพ.รุ่งเรือง  กล่าวว่า ตามนโยบาย รมว. อว. ที่เน้นย้ำด้านการยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการดูแลพี่น้องประชาชนในด้านคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดี ทีมเคลื่อนที่เร็ว (DSS Team) จึงได้ลงพื้นที่เร่งด่วนตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว  จากการตรวจสอบพบว่า บ่อน้ำซึ่งน้ำภายในบ่อมีสีชมพู วศ. จึงทดสอบเบื้องต้นด้วยเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ จากการเก็บตัวอย่าง 4 จุด เบื้องต้นสภาพน้ำ เป็นสภาพน้ำเสีย ค่าออกซิเจนน้อยมาก (0.3 mg/L) สิ่งมีชีวิตไม่สามารถอาศัยอยู่ได้
อย่างไรก็ตาม กรมวิทยาศาสตร์บริการได้เก็บตัวอย่างไปตรวจละเอียดเพิ่มเติมในห้องปฏิบัติการ วศ. เพื่อวิเคราะห์เชิงลึกในด้านโลหะหนัก วิเคราะห์ตะกอน และเชื้อก่อโรค  เบื้องต้น คาดว่ามีการปล่อยของเสียมี่มีการปนเปื้อนสี สำหรับการสืบหาแหล่งการปล่อย ทางสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนนทบุรี จะร่วมกันตรวจสอบ โดยใช้หลักฐานผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นหลักฐานการเอาผิดต่อไป และนำผลทดสอบรายการอื่นๆที่สำคัญในห้องปฏิบัติการ ร่วมดำเนินการกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่างๆที่มากับน้ำสีชมพู ฯลฯ รวมถึงหาแก้ไขปัญหาและป้องกันการเกิดซ้ำต่อไป

กรณีประชาชนมีข้อสงสัยด้านคุณภาพน้ำ สามารถติดต่อ วศ. เพื่อดำเนินการทดสอบคุณภาพน้ำ เนื่องจาก วศ. เป็นห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำอ้างอิงที่ได้มาตรฐานของประเทศ ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-201-7000 หรือ www.dss.go.th