"คุณากร" เปิดผลสอบ "โครงการโคบาลชายแดนใต้"

2024-02-14 16:43:09

"คุณากร" เปิดผลสอบ "โครงการโคบาลชายแดนใต้"

Advertisement

"คุณากร" เปิดผลสอบ "โครงการโคบาลชายแดนใต้"   เกษตรกรได้รับโคแม่พันธุ์น้ำหนักต่ำกว่า 160 กก.  ป่วย  บางตัวล้มตาย ไม่มีเอกสารประจำตัว

เมื่อวันที่ 14  ก.พ.67 นายคุณากร ปรีชาชนะชัย ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจาก นายไชยา พรหมา รมช.เกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาเกษตรกรในจังหวัดทางภาคใต้ ที่ได้รับโคไม่ตรงตามคุณลักษณะจากโครงการโคบาลชายแดนใต้ ร่วมกับกรมปศุสัตว์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ภาค 9 ประจำ จ.นราธิวาส  จ.ยะลา และ จ. ปัตตานี รวมถึงผู้แทนหน่วยงาน 3 จังหวัดผ่านการประชุมทางไกล   เมื่อวันที่ 13 ก.พ.67   หลังจากมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการโคบาลชายแดนใต้ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใน 15 วัน พบว่า เกษตรกรประสบปัญหาได้รับโคแม่พันธุ์ที่น้ำหนักต่ำกว่า 160 กิโลกรัม มีอาการป่วย ไม่สมบูรณ์ ซึ่งโคบางตัวล้มตาย อีกทั้ง โคไม่มีเอกสารประจำตัว"

ทั้งนี้ ศอ.บต. ได้สรุปประเด็นความต้องการของเกษตรกร จะขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยฟื้นฟูสภาพโคที่ไม่สมบูรณ์ ดูแลการเปลี่ยนโค พร้อมทั้ง เยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงขอให้จัดทำเอกสารสิทธิ์ของที่ตั้งคอกกลางกักกันโคปลายทาง เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของโค และสร้างความมั่นใจให้เกษตรกรเมื่อได้รับโคแม่พันธุ์ ซึ่งกรมปศุสัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องของเกษตรกร อย่างไรก็ตามเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการจัดประชุมหารือแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้เชิญตัวแทนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมการประชุมในครั้งถัดไป อีกด้วย” นายคุณากร กล่าว