"ชัชวาล"วอนจัดหาทันตแพทย์ให้ รพ.สต.

2024-02-14 16:24:33

  "ชัชวาล"วอนจัดหาทันตแพทย์ให้ รพ.สต.

Advertisement

 "ชัชวาล" วอน  "สธ.- มท." จัดทันตแพทย์ให้  รพ.สต.  ใน จ.ร้อยเอ็ด หลังถ่ายโอนภารกิจ  อบจ. แล้ว แต่ไม่สามารถเตรียมบุคลากรได้ทัน

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 67 นายชัชวาล แพทยาไทย ส.ส. ร้อยเอ็ด พรรคไทยสร้างไทย กล่าวว่า ในการประชุมสภาผู้แทยราษฎร ตนได้ปรึกษาหารือถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เรื่อง การหยุดให้บริการสาธารณสุขด้านทันตกรรมเบื้องต้นของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (รพ.สต.) ใน จ. ร้อยเอ็ด เนื่องจากงานบริการทันตกรรมเบื้องต้น อาทิ การขูด การอุด และการถอนฟัน เป็นต้น มีทันตาภิบาลประจำ รพ.สต. เป็นผู้ให้บริการและมีทันตแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ให้การรับรอง แต่เนื่องจากปัจจุบัน รพ.สต. ใน  จ.ร้อยเอ็ด ทั้ง 229 แห่ง ได้ถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ของกระทรวงมหาดไทย ครบร้อยละ 100 แล้ว เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตนเห็นด้วยการการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดูแล แต่ขณะนี้ อปท. ไม่สามารถจัดหาทันตแพทย์มาให้การรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทันตภิบาลประจำ รพ.สต. ได้เหมือนเดิม ทำให้ รพ.สต. ใน จ.ร้อยเอ็ดทั้ง 229 แห่ง จำเป็นต้องหยุดให้บริการทันตกรรมเบื้องต้นทั้งจังหวัด ทำให้การบริการทันตกรรมต้องตกไปอยู่กับโรงพยาบาลประจำอำเภอ ซึ่งไม่เพียงพอกับความต้องการรับบริการของประชาชน

“ผมขอให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข มีการบูรณาการความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน และมีแนวที่สำคัญในการรองรับการถ่ายโอนภารกิจของ รพ.สต. ไปยัง อบจ.ทั่วประเทศต่อไป”ส.ส.ร้อยเอ็ด กล่าว