ทส. แจ้งพื้นที่ PM 2.5 สีแดงทำงานที่บ้าน

2024-02-14 15:46:13

ทส. แจ้งพื้นที่ PM 2.5 สีแดงทำงานที่บ้าน

Advertisement

ทส. แจ้ง กทม. ปริมณฑล พื้นที่ PM 2.5 สีแดงทำงานที่บ้านตั้งแต่วันนี้ไปถึงวันหยุดสุดสัปดาห์

เมื่อวันที่ 14 ก.พ.67  นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการเพื่อการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศ เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 วันนี้ ( 14 ก.พ.67) ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล ส่วนใหญ่ของพื้นที่เกินค่ามาตรฐานโดยอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) และมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) และมีแนวโน้มสูงต่อเนื่อง   เพื่อลดแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง และเพื่อป้องกันสุขภาพอนามัยของประชาชน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้แจ้งประสานกับผู้ว่าฯกทม. จังหวัดปริมณฑล หน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการยกระดับการปฏิบัติการ การเฝ้าระวังเรื่องการสาธารณสุข และจังหวัดที่มีการเผาในพื้นที่เกษตร และพื้นที่ป่า กำชับเข้มงวดควบคุม เพื่อลดผลกระทบที่เกิดทั้งในพื้นที่และการส่งผลกระทบต่อพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมกันนี้ต้องขอความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล ให้พนักงานทำงานแบบ Work From Home ตามสัดส่วนที่สามารถทำได้ ตั้งแต่วันนี้ไปถึงวันหยุดสุดสัปดาห์