กฟน ลงพื้นที่พบประชาชน เปลี่ยนสายไฟฟ้าลงใต้ดิน โครงการนนทรี

2017-05-02 11:45:32

กฟน ลงพื้นที่พบประชาชน เปลี่ยนสายไฟฟ้าลงใต้ดิน โครงการนนทรี

Advertisement