ยอดลงทะเบียนหนี้นอกระบบ 74 วันกว่า 1.4 แสนราย 9,881 ล้าน

2024-02-13 05:00:19

ยอดลงทะเบียนหนี้นอกระบบ 74  วันกว่า 1.4 แสนราย  9,881 ล้าน

Advertisement

ปลัด มท.เผยยอดลงทะเบียนหนี้นอกระบบ 74   วันกว่า 1.4 แสนราย  9,881 ล้าน  ไกล่เกลี่ยสำเร็จแล้ว 13,141 ราย มูลหนี้ลดลง 675 ล้าน 

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 67 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงผลการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ วันที่ 74 โดยเมื่อเวลา 15.00 น. สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ได้รายงานผลการลงทะเบียน พบว่า มีประชาชนลงทะเบียนแล้ว 141,351 ราย มูลหนี้รวม 9,881.458 ล้านบาท เป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 118,666 ราย และการลงทะเบียน ณ ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ 22,685 ราย รวมจำนวนเจ้าหนี้ 110,910 ราย มีพื้นที่/จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด 5 ลำดับแรก ดังนี้ 1. กรุงเทพมหานคร ยังคงมีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด 11,117 ราย เจ้าหนี้ 8,061 ราย มูลหนี้ 858.943 ล้านบาท 2.  นครศรีธรรมราช มีผู้ลงทะเบียน 5,693 ราย เจ้าหนี้ 5,300 ราย มูลหนี้ 387.695 ล้านบาท 3. สงขลา มีผู้ลงทะเบียน 5,230 ราย เจ้าหนี้ 4,178 ราย มูลหนี้ 343.901 ล้านบาท 4.  นครราชสีมา มีผู้ลงทะเบียน 4,908 ราย เจ้าหนี้ 3,942 ราย มูลหนี้ 423.086 ล้านบาท 5.  สุรินทร์ มีผู้ลงทะเบียน 3,784 ราย เจ้าหนี้ 2,682 ราย มูลหนี้ 340.559 ล้านบาท  ขณะที่จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ 1.  แม่ฮ่องสอน มีผู้ลงทะเบียน 231 ราย เจ้าหนี้ 235 ราย มูลหนี้ 14.110 ล้านบาท 2.  ระนอง มีผู้ลงทะเบียน 329 ราย เจ้าหนี้ 244 ราย มูลหนี้ 23.423 ล้านบาท 3.  สมุทรสงคราม มีผู้ลงทะเบียน 372 ราย เจ้าหนี้ 290 ราย มูลหนี้ 14.086 ล้านบาท 4.  ดตราด มีผู้ลงทะเบียน 450 ราย เจ้าหนี้ 329 ราย มูลหนี้ 19.999 ล้านบาท และ 5.  สิงห์บุรี มีผู้ลงทะเบียน 465 ราย เจ้าหนี้ 353 ราย มูลหนี้ 24.416 ล้านบาท

“สำหรับข้อมูลการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบทั่วประเทศพบว่า มีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว 21,810 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 13,141 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนการไกล่เกลี่ย 1,984.118 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย 1,308.793 ล้านบาท มูลหนี้ลดลง 675.324 ล้านบาท และจังหวัดที่สามารถนำลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้มากที่สุดยังคงเป็นจังหวัดนครสวรรค์เช่นเดิม โดยมีลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 3,197 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 349 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย 263.020 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย 34.207 ล้านบาท ทำให้มูลหนี้ของพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ลดลง 228.813 ล้านบาท สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับความร่วมมือกระทั่งไม่สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยได้ เจ้าหน้าที่ได้ส่งต่อเรื่องไปยังพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจในพื้นที่ดำเนินคดีไปแล้ว 267 คดี ใน 34 จังหวัด” นายสุทธิพงษ์ กล่าว

ปลัด มท. กล่าวว่า ขณะนี้ยังเหลือเวลาอีก 17 วันที่พี่น้องประชาชนยังคงสามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งเราจะรับลงทะเบียนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นี้ ทั้งการเดินทางไปขอคำปรึกษาและลงทะเบียน ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด (ห้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด) ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง (ห้องศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ) สำนักงานเขตทั้ง 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนพื้นที่การจัดมหกรรมตลาดนัดแก้หนี้ระดับจังหวัด และตลาดนัดแก้หนี้อำเภอ หรือสามารถลงทะเบียนทางระบบออนไลน์ที่ https://debt.dopa.go.th