เกษตรกร 2 อำเภอช่วยกันซ่อมแซมฝายน้ำล้นลำน้ำเชิญ

2024-02-12 18:37:15

เกษตรกร 2 อำเภอช่วยกันซ่อมแซมฝายน้ำล้นลำน้ำเชิญ

Advertisement

เกษตรกร 2 อำเภอ ช่วยกันซ่อมแซมฝายน้ำล้นลำน้ำเชิญ หวังชะลอน้ำเข้าคลองซอยหล่อเลี้ยงพืชผลทางการเกษตร

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 12 ก.พ.67 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ บริเวณฝายหินน้ำล้น กั้นลำน้ำเชิญ ท้ายบ้านโนนทองหลาง หมู่ 4 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น หลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า ฝายน้ำล้น แห่งนี้เกิดชำรุดเสียหาย ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ ต.ไชยสอ ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น และ ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ชาวบ้านเดือดร้อนหนักกว่า 1,000 หลังคาเรือน


จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า ฝายน้ำล้น สร้างจากคอนกรีต เพื่อกั้นน้ำกลางลำน้ำเชิญ ด้านข้างถูกแรงน้ำกัดเซาะพังเสียหายมีร่องรอยใช้ไม่ไผ่ ก้อนหินวางซ่อมแซมแล้วบางส่วน แต่ไม่น่าจะต้านทานกระแสน้ำได้ถ้าเขื่อนปล่อยน้ำมา พบว่าฝายหินน้ำล้นสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2537 เพื่อกักเก็บน้ำชะลอการไหลของน้ำ และมวลน้ำที่ถูกกักเก็บจะดันไหลลงคลองร่องแดง ซึ่งเป็นคลองซอยที่ไหลผ่านพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตรของชาวบ้านหลายหมู่บ้านในพื้นที่ ต.ไชยสอ ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น และ ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ


นายโสทัญ เจือเงิน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหนองไรไก่ ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ เปิดเผยว่า วันนี้ตนได้นำชาวบ้านทั้งในตำบลโคกสะอาด อ.ภูเขียว และตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ มาช่วยกันตัดไม้ไผ่ ทำผนังกั้นหิน เพื่อซ่อมแซมฝายหินน้ำล้น หลังถูกนำเชิญไหลกัดเซาะพังเสียหายหนัก ประมาณ 3 ปี สำหรับฝายน้ำล้นแห่งนี้ มีประโยชน์สำหรับชาวบ้านอย่างมาก เป็นที่กักเก็บน้ำชะลอการไหลของน้ำ และน้ำที่ถูกกักเก็บจะไหลลงสู่คลองร่องแดง ซึ่งเป็นคลองย่อย ที่ไหลผ่านพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตรของชาวบ้านหลายหมู่บ้านในพื้นที่ อ.ภูเขียว และอำเภอชุมแพ กว่า 1 พันหลังคาเรือน ที่มีพื้นที่ใกล้ลำน้ำเชิญ ขณะนี้เดือดร้อนหนักไม่มีน้ำทำการเกษตร ถึงแม้ว่าเขื่อนจะปล่อยน้ำมาให้ แต่น้ำก็จะไหลผ่านลำน้ำเชิญไปอำเภอบ้านแท่นหมดอย่างรวดเร็ว อยากให้หน่วยงานภาครัฐ อำเภอภูเขียว อำเภอชุมแพ จัดงบประมาณลงมาช่วยสร้างฝายน้ำล้น ที่มั่นคงแข็งแรงช่วยชาวบ้าน หรือภาคเอกชน โรงงานน้ำตาล ถ้ามีงบประมาณก็อยากให้พิจารณาช่วยเหลือเกษตรกรด้วย


ล่าสุด น.ส.นัยนา บรรดาศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ได้ลงพื้นที่ฝายหินน้ำล้น เพื่อให้กำลังใจชาวบ้านทั้ง 2 อำเภอ ที่กำลังช่วยกันซ่อมแซมฝายน้ำล้น ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน เบื้องต้นจะได้หารือกับทาง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น  อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ  และทาง อบต.โคกสะอาด เจ้าของพื้นที่ร่วมกันกับ อบต.ไชยสอ เพื่อจัดหางบประมาณมา สนับสนุนซ่อมแซม ช่วยเหลือชาวบ้านต่อไป