ผู้ว่าฯ กทม. พร้อมรับฟังความเห็นผังเมืองรวมปรับปรุงใหม่

2024-02-13 01:30:36

ผู้ว่าฯ กทม. พร้อมรับฟังความเห็นผังเมืองรวมปรับปรุงใหม่

Advertisement

ผู้ว่าฯ กทม. พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนต่อผังเมืองรวมปรับปรุงใหม่

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 67 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงกรณีที่ประชาชนบางส่วนออกมาคัดค้าน ผังเมืองรวมฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากแผนการขยายถนนและประเด็นการถูกเวนคืนที่ดิน ว่า การคัดค้านของประชาชนในตอนนี้ถือเป็นเรื่องธรรมดาเพราะการปรับปรุงผังเมืองรวมในขณะนี้ยังอยู่ในกระบวนการรับฟังความคิดเห็น ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ทำตามกระบวนการทุกอย่างตามกฎหมาย มีผู้เชี่ยวชาญร่วมด้วยในการจัดทำ ซึ่งเรื่องต่างๆ ยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพราะยังมีการดำเนินการอีกหลายขั้นตอน กทม. ยินดีที่จะรับฟังและรับข้อเสนอแนะ มองว่าเป็นเรื่องดีแต่ขอให้พูดคุยกันด้วยเหตุผล โดยปัจจุบันใช้กฎหมาย พ.ร.บ.ร่างผังเมืองรวมปี 2556 ซึ่งมีทั้งกลุ่มที่รอผังเมืองใหม่และกลุ่มที่อยากให้เปลี่ยนแปลง ยืนยันว่า กทม. ทำตามกระบวนการไม่ได้รวบรัดขั้นตอน ส่วนที่เสนอจะให้มีกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นใหม่นั้น มองว่าต้องมีเหตุผลที่เพียงพอเพราะอาจจะทำให้เกิดความล่าช้า

ส่วนที่ประชาชนประสงค์จะให้ยกเลิกเส้นแนวเขตผังเมืองนั้น สามารถแจ้งเข้ามาได้ยินดีรับฟังทุกอย่าง เนื่องจากผังเมืองที่ใช้มี 2 ส่วนคือ ส่วนพื้นที่ และส่วนภาพรวม ซึ่งจุดประสงค์ไม่ได้เป็นการเวนคืนที่ดินแต่เป็นการเว้นระยะหากสร้างตึกใหม่เพื่อไม่ให้เกิดความแออัด ส่วนที่มีการขึ้นป้ายคัดค้านผังเมืองในบางเขตนั้นได้มอบหมายให้สำนักงานเขตเข้าไปชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

"ผังเมืองไม่ใช่ของ กทม. แต่เป็นผังเมืองของทุกคน กทม. มีหน้าที่คอยกำกับระหว่างผู้เชี่ยวชาญและประชาชนเพื่อนำมาปรับปรุง กทม. ยินดีรับฟังความเห็น หากประชาชนส่วนใหญ่มีเหตุผลไม่เห็นด้วยก็สามารถแก้ไขได้ ขยายเวลารับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามความเหมาะสม"นายชัชชาติ กล่าว

ทั้งนี้ประชาชนผู้สนใจสามารถตรวจสอบข้อมูลผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ได้ที่ เว็บไซต์โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) http://plan4bangkok.com/ หรือร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ได้จนถึงวันที่ 29 ก.พ.67