"ชาดา" หนุนบทบาทผู้หญิงแก้หนี้ครัวเรือน ปัญหยาเสพติด

2024-02-13 02:30:35

 "ชาดา" หนุนบทบาทผู้หญิงแก้หนี้ครัวเรือน  ปัญหยาเสพติด

Advertisement

"ชาดา" เปิดงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ.อุทัยธานี  หนุนบทบาทผู้หญิงขับเคลื่อนแก้หนี้ครัวเรือน  ปัญหยาเสพติด

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 67 ที่โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รมช.มหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการสร้างพลังเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ.อุทัยธานี ตามแนวทางของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ที่มุ่งสร้างวิสัยทัศน์ ขับเคลื่อนงาน ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน

นายชาดา กล่าวว่า อุทัยธานี มีสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคลธรรมดาจำนวน 87,403 คน สมาชิกประเภทองค์กร จำนวน 677 องค์กร และมีอาสาสมัครกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน 698 คนซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และวิสัยทัศน์เป็นแหล่งทุนที่สำคัญของสตรี ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจในชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน รวมถึงส่งเสริม และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก สร้างความมั่นคงให้กับประชาชน และความเข้มแข็งให้กับชุมชน ให้มีความสามารถในการบริหารจัดการ และพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 


"มีคำกล่าวที่ว่า ทุกความสำเร็จของบุรุษ มักมีสตรีอยู่เคียงข้างเสมอ ผมพร้อมผลักดันการทำงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คณะกรรมการพัฒนาสตรี และพี่น้องสตรีชาวอุทัยธานีทุกท่านและอยากเห็นกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน สร้างงานสร้างรายได้พัฒนาอาชีพ สวัสดิภาพ และสวัสดิการให้กับสตรี เครือข่ายสตรี และผู้ด้อยโอกาส และอยากเห็นพลังสตรี เข้ามามีบทบาทในการดูแลครอบครัว ดูแลสังคม เรื่องปัญหายาเสพติดในครัวเรือน และชุมชน"นายชาดา กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับบรรยากาศภายในงานมีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการหนี้ การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และนิทรรศการแสดงผลดำเนินงานของสตรี ทั้ง 8 อำเภอ รวมถึงบูธจำหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอุทัยธานี อีกด้วย