รมช.คลังสวน "ก้าวไกล"ไม่ต้องห่วง "ดิจิทัลวอลเล็ต" รัฐบาลไม่ได้มีนโยบายเดียว

2024-02-12 16:07:37

รมช.คลังสวน "ก้าวไกล"ไม่ต้องห่วง "ดิจิทัลวอลเล็ต"  รัฐบาลไม่ได้มีนโยบายเดียว

Advertisement

 
รมช.คลังสวน "ก้าวไกล"ไม่ต้องห่วง "ดิจิทัลวอลเล็ต"  รัฐบาลไม่ได้มีนโยบายเดียว เผยร่าง พ.ร.บ. กู้เงิน 5 แสนล้านเสร็จแล้ว 

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 67 ที่รัฐสภา นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง กล่าวถึงรายงานเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบจากการดำเนินนโยบายเติมเงิน 10,000 ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ส่งถึงรัฐบาลแล้ว ว่า ได้ทราบจากข่าว เนื่องจาก ป.ป.ช. สามารถส่งความเห็นไปยังรัฐบาลได้ตามอำนาจหน้าที่ ดังนั้นกระทรวงการคลังจึงไม่ได้รับเรื่องนี้ แต่ตามขั้นตอนเมื่อรัฐบาลได้ความเห็นจาก ป.ป.ช. แล้ว จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ก่อนจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ตต่อไป คาดว่าจะสามารถนำเข้าสู้ที่ประชุมคณะกรรมกรรมการนโยบายได้ในวันที่ 15 ก.พ.นี้ พร้อมกับความเห็นของคณะกรรมกฤษฎีกาในวาระรับทราบ อย่างไรก็ตามหากขั้นตอนทางราชการล่าช้า ก็สามารถนำเนื้อหาที่ ป.ป.ช. แถลงข่าวเข้าสู่ที่ประชุมแทนได้

เมื่อถามถึง กรณีที่พรรคก้าวไกลแสดงความเป็นห่วงอยากให้รัฐบาลมีแผนสำรองนั้น นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ไม่ต้องเป็นห่วง เพราะรัฐบาลไม่ได้ทำงานหน้าเดียว ไม่ได้ขับเคลื่อนเพียงแค่นโยบายดิจิทัลวอลเล็ตเท่านั้น เนื่องจากอะไรที่เป็นภารกิจอยู่ในกรอบอำนาจสามารถทำได้ ก็ทำทุกเรื่อง

นายจุลพันธ์ กล่าวถึงความคืบหน้าของ ร่าง พ.ร.บ. กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ว่าขณะนี้ยกร่างเสร็จแล้ว เพราะมี 7-8 มาตรา และยังอยู่ในขั้นตอน แต่จะยังไม่นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายในวันที่ 15 ก.พ.นี้