"ชูศักดิ์"ยันเสนอร่างกฎหมาย ป.ป.ช.ไม่ใช่การรื้อฟื้นคดีเก่า

2024-02-12 15:56:18

 "ชูศักดิ์"ยันเสนอร่างกฎหมาย ป.ป.ช.ไม่ใช่การรื้อฟื้นคดีเก่า

Advertisement

"ชูศักดิ์"ยันเสนอร่างกฎหมาย ป.ป.ช.ไม่ใช่การรื้อฟื้นคดีเก่า  ไม่ตัดสิทธิ์ผู้เสียหายในการฟ้องคดีใหม่

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 67  นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.)   ในฐานะวิปรัฐบาล ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายวันชัย สอนศิริ ส.ว.ระบุว่าการเสนอร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เป็นการสร้างความขัดแย้งและจะมีการรื้อฟื้นคดีที่ยุติไปแล้ว ว่า นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ป.ป.ช.มีอำนาจในการไต่สวนคดีที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ส่อทุจริต หรือกระทำผิด ซึ่งคดีประเภทนี้ไปทางอื่นไม่ได้และต้องให้ ป.ป.ช.ไต่สวน หากมีมูลก็ต้องส่งให้อัยการสูงสุด หากสั่งไม่ฟ้อง ก็จะมีการตั้งคณะกรรมการร่วม ซึ่งให้อำนาจ ป.ป.ช.สั่งฟ้องเองได้ จึงมีการขอแก้ว่าเมื่อ ป.ป.ช.มีมติว่าคดีไม่มีมูล ที่ผ่านมาถือว่าเป็นอันสิ้นสุด แต่จะแก้ไขให้สามารถส่งคดีที่ไม่มีมูลให้กับอัยการสูงสุดได้ เพื่อให้พิจารณาด้วย ถือเป็นการคานอำนาจซึ่งกันและกัน

นายชูศักดิ์ กล่าวว่า ส่วนประเด็นต่อมา คือ ตามหลักการสากลในกรณีที่อัยการสั่งไม่ฟ้อง ก็จะไม่ตัดสิทธิ์ผู้เสียหายในการฟ้องคดี และนำไปสู่กระบวนการของศาลได้ จึงขอชี้แจง ส.ว. โดยยืนยันไม่ใช่การรื้อฟื้นคดีเก่า แต่เป็นการสร้างหลักกฎหมายขึ้นมาใหม่ ไม่ให้ตัดสิทธิ์ผู้เสียหายในการฟ้องคดีใหม่ แต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานและการวินิจฉัยของศาล เพราะไม่ควรไปตัดสิทธิ์ประชาชนที่ได้รับความเสียหาย

นายชูศักดิ์ กล่าวต่อว่า ส่วนในวันพุธที่ 14 ก.พ.นี้ จะมีการเสนอยกเลิกประกาศคำสั่ง คสช. เกี่ยวกับเรื่องการได้มาซึ่งบุคลากรท้องถิ่น เพราะที่ผ่านมาการคัดเลือกบุคลากรท้องถิ่นจะให้มีการมาสอบที่ส่วนกลาง ซึ่งขัดต่อหลักกระจายอำนาจ และปัจจุบันนี้ก็มีการร้องเรียนมาค่อนข้างมาก จึงคิดว่าควรจะยกเลิกเพื่อให้ท้องถิ่นมีอำนาจในการจัดการเอง โดยให้กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังมีการเสนอยกเลิกประกาศคำสั่ง คสช.อีกฉบับ ว่าด้วยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย คสช.ได้มีการกำหนดให้ตั้งคณะกรรมการ แต่หลายฝ่ายมองว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ และไม่ทำให้เกิดความสมานฉันท์ปรองดอง อย่างไรก็ตามมีหลายพรรคการเมืองได้มีการเสนอแนวทางการยกเลิกประกาศคำสั่ง คสช.มาแล้วหลายพรรคการเมือง แต่ยังไม่เห็นฉบับของพรรคร่วมฝ่ายค้าน.