"คณิต"แนะ คกก.นิรโทษกรรมนำผลการศึกษา คอป.มาดู

2024-02-12 15:05:06

"คณิต"แนะ คกก.นิรโทษกรรมนำผลการศึกษา  คอป.มาดู

Advertisement

 "คณิต"แนะ คกก.นิรโทษกรรมนำผลการศึกษา  คอป.มาดู   เสนอแนะแนวทางเอาไว้แล้ว

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 67  นายโคทม อารียา ที่ปรึกษาสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม สภาผู้แทนราษฎร จะเชิญมาให้ความเห็นในเรื่องการปรองดอง และนิรโทษกรรม ในการประชุมวันที่ 15ก.พ.นี้ว่า ขณะนี้มีความวุ่นวายใจ เพราะบรรยากาศการเมืองในขณะนี้มีความโกรธเคืองกันในสังคม โดยเฉพาะบรรยากาศเรื่องเกี่ยวกับความเห็นต่างกรณีขบวนเสด็จนั้น ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากกว่าการนิรโทษกรรมอีก จึงกำลังชั่งใจว่าความเห็นที่จะเสนอนั้นจะประสบความสำเร็จหรือไม่ ทั้งนี้ตนอยากเสนอแนะให้สังคมรักษาความสัมพันธ์และความเป็นมิตร โดยเฉพาะในกลุ่มคนเห็นต่าง และไม่ต้องการให้ละเลยเยาวชนกลุ่มใหญ่ รวมถึงกลุ่มคนรุ่นต่างๆ ซึ่งไม่ควรดำเนินการ ไม่ควรมุ่งไปในทางใดทางหนึ่ง เช่น การตัดประเด็นมาตรา112 ออกไปเลยหรือใส่ไปเลย แต่ว่าควรหาทางแง้มประตูไว้หรือสร้างความผ่อนคลาย แง้มไมตรีจิต แสดงความให้อภัยซึ่งกันและกัน เช่น กรณีคดีที่บทลงโทษที่ออกมาไม่เป็นสัดส่วนกับการกระทำ

ขณะที่นายคณิต ณ นคร กล่าวว่า ในวันที่ 15 ก.พ. ที่ กมธ.เชิญมานั้น ตนคงไม่มาให้ความเห็น ซึ่งเสนอแนะแนวทางเอาไว้แล้ว ในเรื่องประเด็นความขัดแย้งทั้งหมดไว้ในรายงานของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) แล้ว ขอให้ กมธ.นำมาพิจารณา ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยมีใครนำความเห็นของคณะกรรมการฯไปขยายผลให้เป็นรูปธรรม สุดท้ายก็ยังคงมีการยึดอำนาจรัฐประหาร และการปฏิรูปตำรวจก็ไม่ได้เป็นรูปธรรม จึงเห็นว่าหากจะมาให้ความเห็นอาจจะไม่เกิดประโยชน์