"วันชัย"แนะจับตาปลาย ก.พ.- มี.ค.การเมืองร้อนแรง

2024-02-12 13:29:12

 "วันชัย"แนะจับตาปลาย ก.พ.- มี.ค.การเมืองร้อนแรง

Advertisement

 "วันชัย"แนะจับตาปลาย ก.พ.- มี.ค.  สถานการณ์การเมืองในสภาฯร้อนแรง  อาจเกิดอุบัติเหตุทางการเมือง 

เมื่อวันที่ 12 ก.พ.67 ที่รัฐสภา นายวันชัย สอนศิริ ส.ว. กล่าวถึงสถานการณ์ทางการเมืองช่วงปลายเดือน ก.พ - มี.ค.67 ว่า จะมีการพิจารณาแก้ไขร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ซึ่งวุฒิสภาไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะกฎหมายฉบับนี้จะก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมและไม่สมัครสมานสามัคคี จะเป็นการรื้อร้องฟ้องคดี ที่ ป.ป.ช.ยุติไปแล้ว และไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนรีบนำมาพิจารณา มีแต่จะก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทำให้คดีที่ยุติไปแล้วหากมาพิจารณา อาจจะทำให้เกิดการรื้อฟื้นคดีเก่า ลามไปถึงสมัยรัฐบาลของนายทักษิณ ชินวัตร รัฐบาลของ  น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มาฟ้องร้องกันต่อไป ทำไปหาสวรรค์วิมานอะไร บ้านเมืองน่าจะทำเรื่องปรองดอง กลับทำเรื่องที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง แปลกมาก รัฐบาลนี้คิดเรื่องอย่างนี้ได้ยังไง เรื่องที่ควรทำกลับไม่ทำ เรื่องไม่ควรทำกลับมาทำ แปลกมาก

นายวันชัย กล่าวว่า ส่วน เดือน มี.ค. จะมี 3-4 เรื่องเข้าสู่สภาฯ ทั้งการแก้รัฐธรรมนูญ มาตรา 256 เพื่อให้มี ส.ส.ร. แก้พ.ร.บ.ประชามติ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วาระ2-3 การอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติของวุฒิสภา ในวันที่ 25 มี.ค.ด้วย เพราะฉะนั้นจะเป็นเดือนที่มีสถานการณ์ทางการเมืองในสภาฯร้อนแรงพอสมควร จะเห็นการปะทะกันทางความคิด รวมทั้งอาจจะเห็นการต่อสู้กันทางการเมืองในสภาร้อนแรงจริงๆ จะสู้กันพอสมควร เป็นการต่อสู้กัน 2 สภา อยากให้สื่อคอยติดตามว่าอะไรจะเกิดขึ้นและเริ่มระอุตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป อาจจะต้องมีเหตุการณ์ทางการเมืองต่างๆ ที่คิดว่าไม่น่าจะเกิดก็อาจจะเกิด จะเป็นอุบัติเหตุหรือสถานการณ์ร้อนแรงทางการเมืองแน่นอน