ชทพ.หนุนญัตติด่วน ส.ส.เรื่องถวายอารักขาขบวนเสด็จ

2024-02-12 10:39:48

ชทพ.หนุนญัตติด่วน ส.ส.เรื่องถวายอารักขาขบวนเสด็จ

Advertisement

"วราวุธ"ยัน ชทพ. เห็นด้วย 100 % ญัตติด่วน ส.ส.เรื่องการถวายอารักขาขบวนเสด็จ  

เมื่อวันที่ 12 ก.พ.67 ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)  นายวราวุธ ศิลปอาชา  รมว.พม. ในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา(ชทพ.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเตรียมเสนอญัติด่วน เกี่ยวกับเรื่องการถวายอารักขาขบวนเสด็จ ว่า ตนในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา เห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์ อย่าว่าแต่ในประเทศไทยเลยเพราะในทุกๆ ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกาขบวนของประธานาธิบดีจะมีการอารักขา มีการปิดถนนอย่างแน่นหนามาก หากมีผู้ใดแทรกแซงเข้ามา ซึ่งตนเองเคยเห็นกับตา บวกกับในสารคดีก็จะเห็นว่าบุคคลผู้นั้น หรือยานพาหนะนั้นจะถูกปาดจนตกถนน หรือโดนล็อคตัวออกไป ดังนั้นประเทศไทยก็เช่นกัน การถวายอารักขาให้กับพระบรมวงศานุวงศ์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเรานั้นตนถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

นายวราวุธ กล่าวว่า พรรคชาติไทยพัฒนาทำงานไม่ได้หลับหูหลับตา เราเห็น เราสัมผัสด้วยตัวเอง โดยเฉพาะการทำงานถวายพระบรมวงศานุวงศ์ ในสถาบันนั้นได้ก่อให้เกิดการพัฒนาต่อประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนเพียงใด ดังนั้นบางครั้ง การที่เราจะเรียกร้องให้มีการรักษาสิทธิของบุคคลต่างๆนั้น แต่ละคนก็ต้องเข้าใจในการที่จะไม่ละเมิดสิทธิคนอื่นเช่นกัน ดังนั้น พรรคชาติไทยพัฒนาเราสนับสนุนญัตตินี้ร้อยเปอร์เซ็นต์