"จุรินทร์"ลั่นนิรโทษกรรมต้องไม่รวมความผิด ม.112

2024-02-11 11:36:55

 "จุรินทร์"ลั่นนิรโทษกรรมต้องไม่รวมความผิด ม.112

Advertisement

"จุรินทร์"ลั่นนิรโทษกรรมต้องไม่รวมความผิด ม.112 คดีทุจริตคอร์รัปชัน คดีอาญาร้ายแรง

เมื่อวันที่ 11 ก.พ.67  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ให้ความเห็นเรื่องข้อเสนอการนิรโทษกรรมคดีมาตรา 112 ว่าขณะนี้สภามีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาเรื่องการนิรโทษกรรมเพื่อความปรองดอง ขณะเดียวกันก็มีพรรคการเมืองบางพรรคได้มีการเสนอพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบ โดยการนิรโทษกรรมสามารถทำได้ แม้แต่ในอดีตก็เคยมีการนิรโทษกรรมเกิดขึ้น แต่ประเด็นสำคัญก็คือ ถ้าจะมีการนิรโทษกรรมในอนาคต ควรจะครอบคลุมความผิดในลักษณะใดบ้าง ตรงนั้นคือหัวใจสำคัญ ซึ่ง การนิรโทษกรรมต้องไม่รวมคดีทุจริตคอร์รัปชันและ ม.112 รวมทั้งคดีอาญาร้ายแรง เพราะอนาคตจะทำให้คนไม่เกรงกลัวกฎหมาย และกลายเป็นการส่งเสริมการกระทำผิดในลักษณะดังกล่าว และจะนำไปสู่การขยายความขัดแย้งแตกแยกมากกว่าการสร้างความปรองดอง โดยเฉพาะเมื่อเกิดกรณีการป่วนขบวนเสด็จ ยิ่งเป็นการตอกย้ำการไม่สมควรนิรโทษกรรมความผิดตามมาตรา 112 ซึ่งขอเสนอให้กรรมาธิการของสภารับไปพิจารณาด้วย