PM 2.5 สีแดง 4 จังหวัด สาเหตุหลักเกิดจากการเผา

2024-02-09 17:08:10

PM 2.5  สีแดง 4 จังหวัด สาเหตุหลักเกิดจากการเผา

Advertisement

อธิบดี คพ.เตือนพบฝุ่น PM 2.5  เป็นสีแดง 4 จังหวัด ชัยนาท อุทัยธานี ชัยภูมิ  สุโขทัย สาเหตุหลักเกิดจากการเผา

เมื่อวันที่ 9 ก.พ.67 น.ส.ปรีญาพร สุวรรณเกษ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และ ผอ.ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) เปิดเผยว่า การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ โดย ศกพ. วันนี้ (9 กุมภาพันธ์ ) เริ่มพบค่าฝุ่น PM 2.5 เป็นสีแดง มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สูงกว่า 75 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ใน 4 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท อุทัยธานี ชัยภูมิ และสุโขทัย ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการเผาในภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ

ข้อมูลจิสด้า พบจุดความร้อนในประเทศไทย 1,151 จุด สูงสุด 10 ลำดับแรก ได้แก่ 1. กาญจนบุรี (247 จุด) 2. ชัยภูมิ (169 จุด) 3. นครราชสีมา (76 จุด) 4. ขอนแก่น (47 จุด) 5. เพชรบูรณ์ (45 จุด) 6. เลย (42 จุด) 7. เชียงราย (40 จุด)8. นครสวรรค์ (31จุด) 9. สุพรรณบุรี (31 จุด) 10. ลำปาง (25 จุด) ซึ่งพบในพื้นที่ป่าเป็นหลัก ประกอบกับสภาวะอากาศจมตัวบริเวณภาคกลางและภาคเหนือ โดยทิศลมหลักเป็นลมตะวันออกและลมใต้ ส่งผลให้พัดพาฝุ่น pm2.5 ที่เกิดการเผาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปสะสมบริเวณภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง จึงขอให้ทุกจังหวัดและทุกหน่วยงาน เร่งลดจุดความร้อนและดับไฟในพื้นที่โดยด่วน

ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 11 ก.พ.67 พื้นที่ภาคเหนือจะเกิดภาวะอากาศจมตัว จึงต้องเฝ้าระวังและควบคุมการเผาในพื้นที่อย่างเข้มข้น เพื่อป้องกัน ปัญหาฝุ่น pm2.5 ที่เกิดจากเผาในพื้นที่ และจากการพัดพามาจากพื้นที่อื่น ทั้งนี้ พื้นที่ที่มีฝุ่น pm2.5 เป็นสีแดง ขอให้ประชาชนงดกิจกรรมกลางแจ้ง หากมีความจำเป็นต้องทำกิจกรรมกลางแจ้ง ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองทุกครั้ง เช่น หน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5 หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์ ผู้ที่มีโรคประจำตัวควรอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยจากมลพิษทางอากาศ ให้เตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อม และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด