มท.เผยยอดลงทะเบียน 70 วัน 140,033 ราย มูลหนี้ 9,721 ล้าน

2024-02-09 00:30:19

มท.เผยยอดลงทะเบียน 70  วัน 140,033 ราย มูลหนี้ 9,721 ล้าน

Advertisement

มท.เผยยอดลงทะเบียน 70  วัน 140,033 ราย มูลหนี้ 9,721 ล้าน ไกล่เกลี่ยสำเร็จ  12,404 ราย มูลหนี้ลดลง 660 ล้าน 

เมื่อวันที่ 8 ก.พ.67 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) เปิดเผยถึงผลการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบวันที่ 70 โดยเมื่อเวลา 15.00 น. สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ได้รายงานผลการลงทะเบียน พบว่า มีประชาชนลงทะเบียนแล้ว 140,033 ราย มูลหนี้รวม 9,721.629 ล้านบาท เป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 117,788 ราย และการลงทะเบียน ณ ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ 22,245 ราย รวมจำนวนเจ้าหนี้ 109,201 ราย มีพื้นที่ จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด 5 ลำดับแรก ดังนี้ 1. กรุงเทพมหานคร ยังคงมีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด 11,108 ราย เจ้าหนี้ 7,962 ราย มูลหนี้ 851.841 ล้านบาท 2. นครศรีธรรมราช มีผู้ลงทะเบียน 5,655 ราย เจ้าหนี้ 5,248 ราย มูลหนี้ 384.788 ล้านบาท 3.  สงขลา มีผู้ลงทะเบียน 5,196 ราย เจ้าหนี้ 4,141 ราย มูลหนี้ 339.791 ล้านบาท 4.  นครราชสีมา มีผู้ลงทะเบียน 4,868 ราย เจ้าหนี้ 3,862 ราย มูลหนี้ 415.384 ล้านบาท 5.  สุรินทร์ มีผู้ลงทะเบียน 3,697 ราย เจ้าหนี้ 2,598 ราย มูลหนี้ 323.264 ล้านบาท  ขณะที่จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ 1.  แม่ฮ่องสอน มีผู้ลงทะเบียน 227 ราย เจ้าหนี้ 235 ราย มูลหนี้ 14.109 ล้านบาท 2.  ระนอง มีผู้ลงทะเบียน 324 ราย เจ้าหนี้ 238 ราย มูลหนี้ 22.012 ล้านบาท 3.  สมุทรสงคราม มีผู้ลงทะเบียน 368 ราย เจ้าหนี้ 288 ราย มูลหนี้ 13.301 ล้านบาท 4.  ตราด มีผู้ลงทะเบียน 443 ราย เจ้าหนี้ 328 ราย มูลหนี้ 19.899 ล้านบาท และ 5.  สิงห์บุรี มีผู้ลงทะเบียน 465 ราย เจ้าหนี้ 350 ราย มูลหนี้ 24.200 ล้านบาท

“สำหรับข้อมูลการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบทั่วประเทศพบว่า มีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว 20,889 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 12,404 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนการไกล่เกลี่ย 1,901.420 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย 1,240.538 ล้านบาท มูลหนี้ลดลง 660.881 ล้านบาท และจังหวัดที่สามารถนำลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้มากที่สุดยังคงเป็นจังหวัดนครสวรรค์เช่นเดิม โดยมีลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 3,188 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 341 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย 262.117 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย 33.414 ล้านบาท ทำให้มูลหนี้ของพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ลดลง 228.703 ล้านบาท สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับความร่วมมือกระทั่งไม่สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยได้ และมีความประสงค์จะดำเนินคดี เจ้าหน้าที่ได้ส่งต่อเรื่องไปยังพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจในพื้นที่แล้ว 261 คดี ใน 33 จังหวัด” นายสุทธิพงษ์ กล่าว

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ขณะนี้ยังเหลือเวลาอีก 21 วันที่พี่น้องประชาชนยังคงสามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งเราจะรับลงทะเบียนถึงวันที่ 29 ก.พ. 2567 นี้ ทั้งการเดินทางไปขอคำปรึกษาและลงทะเบียน ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด (ห้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด) ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง (ห้องศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ) สำนักงานเขตทั้ง 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนพื้นที่การจัดมหกรรมตลาดนัดแก้หนี้ระดับจังหวัด และตลาดนัดแก้หนี้อำเภอ หรือสามารถลงทะเบียนทางระบบออนไลน์ ที่ https://debt.dopa.go.th หรือลงทะเบียนได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขตทั่วประเทศ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567 ตลอด 24  ชม.