เคล็ดไม่ลับเลือกอาหารไหว้ตรุษจีน

2024-02-07 14:50:21

 เคล็ดไม่ลับเลือกอาหารไหว้ตรุษจีน

Advertisement

 เคล็ดไม่ลับเลือกอาหารไหว้ตรุษจีน  

เมื่อวันที่  7 ก.พ.67 นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า ใกล้ถึงเทศกาลวันสำคัญของคนไทยเชื้อสายจีนกับเทศกาลวันตรุษจีน โดยทุกปีชาวจีนมักจะเตรียมจับจ่ายซื้ออาหารสำหรับไหว้เจ้า นำไปบริโภค หรือนำไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และบรรพบุรุษ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอาหารคาว เช่น หมู เป็ด ไก่ เครื่องใน หรือขนมประเภทขนมเทียน ขนมเข่ง ขนมถ้วยฟู เป็นต้น อาหารเหล่านี้โดยส่วนมากมักจะปรุงสุกเอาไว้ก่อนล่วงหน้าแล้ว หากไม่ระมัดระวังในการเลือกซื้อ อาจได้รับอาหารที่ไม่มีคุณภาพมาตรฐานและเป็นอันตรายต่อการบริโภคได้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงขอแนะนำผู้บริโภคในการเลือกซื้อ อาหารในช่วงเทศกาลตรุษจีน ดังนี้

กรณีเป็นอาหารสด ประเภทเนื้อสัตว์  หมู เป็ด ไก่  ต้องมีสภาพสดใหม่ปกติ เนื้อแน่น มีสี กลิ่นสม่ำเสมอตามธรรมชาติ ไม่มีจ้ำเลือด ปราศจากกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ ซึ่ง อย. ไม่อนุญาตให้ใช้สีในเนื้อสัตว์ทุกชนิด โดยเฉพาะไก่ต้มที่นิยมนำไปเซ่นไหว้

กรณีเป็นขนมต่าง ๆ ที่จะนำมาเซ่นไหว้ อาทิ ขนมเทียน ขนมเข่ง ขนมถ้วยฟู ควรเลือกขนมที่สีไม่ฉูดฉาด มีสีกลิ่นรสปกติ บรรจุอยู่ในภาชนะบรรจุที่สะอาดและไม่มีสีออกมาปนเปื้อนกับอาหาร

กรณีเป็นอาหารกระป๋อง ควรเลือกซื้อที่ลักษณะกระป๋องอยู่ในสภาพดี ไม่บุบ บวม หรือเป็นสนิม ฉลากแสดงรายละเอียด ชื่ออาหาร เลขสารบบอาหารในกรอบเครื่องหมาย อย. ชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิต หรือผู้นำเข้าและประเทศผู้ผลิต น้ำหนักสุทธิ ส่วนประกอบที่สำคัญ วันเดือนและปีที่ผลิตและหมดอายุ

กรณีเป็นผักและผลไม้ อาทิ ส้ม ควรเลือกซื้อที่สด สะอาด และควรล้างทำความสะอาดก่อนนำมาบริโภค ซึ่งผู้บริโภคสามารถลดการตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืชได้โดยการล้างด้วยผงฟู หรือเบคกิ้งโซดา ½ ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 10 ลิตร แช่ทิ้งไว้ประมาณ 15 นาที แล้วล้างน้ำ หรือล้างด้วยน้ำส้มสายชู 1 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 4 ลิตร แช่ทิ้งไว้ประมาณ 15 นาที แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด

เลขาธิการธิการ อย. กล่าวต่อว่า อย. ได้มีการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้มาโดยตลอด โดยในปี 2567 ได้ลงพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างตรวจสอบหายาฆ่าแมลงในผักและผลไม้ 30 ตัวอย่าง ไม่พบยาฆ่าแมลง 22 ตัวอย่าง และอยู่ระหว่างรอผลตรวจอีก 8 ตัวอย่าง ทั้งนี้ หากผู้บริโภคพบเห็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภค ขอให้ร้องเรียนมาได้ที่ สายด่วน อย. โทร. 1556 หรือ E-mail: 1556@fda.moph.go.th หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ******************************************************


วันที่เผยแพร่ข่าว 7 กุมภาพันธ์ 2567  ข่าวแจก 69 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567