กัมพูชาเตือนอันตราย "บุหรี่ไฟฟ้า-ชิชา-ยาสูบอุ่นร้อน" ชี้วัยรุ่นอย่าลองแม้แต่ครั้งเดียว

2024-02-07 09:55:18

กัมพูชาเตือนอันตราย "บุหรี่ไฟฟ้า-ชิชา-ยาสูบอุ่นร้อน" ชี้วัยรุ่นอย่าลองแม้แต่ครั้งเดียว

Advertisement

พนมเปญ, 6 ก.พ. (ซินหัว) — เมื่อวันอาทิตย์ (4 ก.พ.) กระทรวงสาธารณสุขของกัมพูชาออกมาเตือนว่าบุหรี่ไฟฟ้า ชิชาหรือบารากุ และผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบอุ่นร้อน (HTP) ก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพของผู้ใช้ พร้อมกระตุ้นเตือนประชาชน โดยเฉพาะคนหนุ่มสาว งดเว้นจากการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้

กระทรวงฯ ระบุว่าบุหรี่ไฟฟ้า ชิชาหรือบารากุ และผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบอุ่นร้อนส่วนใหญ่มักถูกออกแบบมาอย่างสวยงามและอาจดึงดูดใจคนหนุ่มสาว จึงเรียกร้องคนหนุ่มสาวไม่ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้แม้แต่ครั้งเดียว และไม่หลงเชื่อคำโฆษณาที่อ้างว่าบุหรี่ไฟฟ้า ชิชาหรือบารากุ และผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบอุ่นร้อนเป็นเครื่องมือเลิกบุหรี่

แม้กัมพูชาห้ามนำเข้า ค้าขาย และใช้บุหรี่ไฟฟ้า ชิชาหรือบารากุ และผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบอุ่นร้อนตั้งแต่ปี 2014 แต่ยังมีคนบางส่วนฉวยโอกาสจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล่านี้บนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์พร้อมโฆษณาเนื้อหาเกินจริงที่อ้างว่าเป็นเครื่องมือเลิกบุหรี่และปลอดภัยกว่าบุหรี่แบบดั้งเดิม

กระทรวงฯ ชี้ข้อเท็จจริงที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้า ชิชาหรือบารากุ และผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบอุ่นร้อน เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสังคม เนื่องด้วยมีสารนิโคตินในระดับสูงที่อาจส่งผลเลวร้ายต่อสุขภาพมากกว่าบุหรี่แบบดั้งเดิม และมีการใช้ร่วมกับกัญชาและยาอื่นๆ ส่วนชิชาหรือบารากุมีสารพิษในระดับสูงเช่นกัน

ทั้งนี้ กระทรวงฯ เสริมว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจก่อให้เกิดโรคปอดร้ายแรง โรคมะเร็งปอด โรคหัวใจ ความเสียหายต่อพัฒนาการของสมอง การคลอดก่อนกำหนด ภาวะมีบุตรยาก โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร และโรคมะเร็งกระเพาะ