"อนุทิน" สั่งยกร่าง พ.ร.ก.เปิดทางคืนปืนเถื่อน

2024-02-06 17:24:34

"อนุทิน" สั่งยกร่าง พ.ร.ก.เปิดทางคืนปืนเถื่อน

Advertisement

 "อนุทิน" มอบกรมการปกครองเร่งยกร่าง พ.ร.ก.เปิดทางคืนปืนเถื่อน คาดแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ 

เมื่อวันที่ 6 ก.พ.67  น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการ รมว.มหาดไทย และ โฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ตามที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง ได้มอบนโยบายกระทรวงมหาดไทยให้กำหนดมาตรการให้ผู้ที่ครอบครองปืนเถื่อน ไม่ได้จดจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาต ให้นำปืนมาคืนภาครัฐภายในระยะเวลาที่กำหนดได้โดยไม่มีความผิด เพื่อให้เป็นมาตรการลดจำนวนปืนและปัญหาอาชญากรรมและความรุนแรงในสังคม ล่าสุด นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ได้มอบหมายให้กรมการปกครองดำเนินการยกร่างพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ซึ่งมีหลักการเปิดทางให้มีการคืนอาวุธปืนในเวลาที่กำหนด โดยผู้ครอบครองปืนดังกล่าวไม่มีความผิด โดยคาดว่าหน่วยงานจะดำเนินการยกร่างแล้วเสร็จและนำเสนอต่อ รมว.มหาดไทย ได้ภายในสัปดาห์นี้ เนื่องจากกรมการปกครองเคยยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้ว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน ร่างพ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.... ซึ่งเดิมจะแก้ไข พ.ร.บ.อาวุธปืน ฯ พ.ศ. 2490 แต่เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี กรมการปกครองจะดึงเฉพาะเรื่องการคืนปืนเถื่อนมาออกเป็น พ.ร.ก. ก่อน

"รมว.มหาดไทย ได้มอบหมายให้กรมการกปกครองดำเนินการเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องเร่งด่วน ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นมาตรการสำคัญเพื่อลดจำนวนและการเข้าถึงอาวุธที่เป็นอันตรายต่อชีวิตพี่น้องประชาชน และความสงบของสังคม” น.ส.ไตรศุลี กล่าว

โฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า นอกจากการออก พ.ร.ก. เพื่อเปิดทางให้ผู้ครอบครองปืนเถื่อนนำปืนมามอบแก่ทางการแล้ว กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยยังเตรียมออกมาตรการอื่นๆ เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการครอบครอง และควบคุมจำนวนอาวุธปืนเพิ่มเติมอีก เช่น การเตรียมยกเลิกปืนสวัสดิการ การพิจารณามาตรการสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตนำเข้าปืน ตลอดจนการกำหนดให้การปราบปรามปืนเถื่อนเป็นหนึ่งในเกณฑ์วัดผลงาน (KPI) ของนายอำเภอ และผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นต้น