นายกฯวอนชาวนาภาคกลางงดทำนาปรังรอบสอง

2024-02-06 15:47:15

นายกฯวอนชาวนาภาคกลางงดทำนาปรังรอบสอง

Advertisement

นายกฯวอนชาวนาภาคกลางงดทำนาปรังรอบสอง หวั่นน้ำไม่เพียงพอ

เมื่อวันที่ 6 ก.พ.67  ที่ทำเนียบรัฐบาล นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า นายกฯ มีข้อสั่งการ เรื่องสถานการณ์การทำนาปรังรอบที่สองตามที่ทราบกันว่า ปริมาณน้ำต้นทุน ณ ฤดูฝนเดือน  พ.ย.66 ที่ผ่านมา ปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนขนาดใหญ่ เขื่อนขนาดกลางและเขื่อนขนาดเล็กยังมีปริมาณอยู่มากเพียงพอที่จะอยู่ในวิสัยบริหารจัดการทั้งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตรได้อย่างพอเพียง ยกเว้นเรื่องเดียวที่ ครม. ยังเป็นห่วงคือการทำนาปรังรอบที่สองของชาวนาภาคกลาง ที่ทำนาบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา โดยนายกฯ ได้สั่งการว่าขอให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ไปแจ้งเตือนชาวนาว่าขอให้งดการปลูกข้าวนาปรังรอบที่สอง  เพราะน้ำที่มีสำรองไว้เพื่อใช้ในฤดูแล้งในช่วงที่มีปรากฏการณ์เอลนีโญ พอเพียงแค่ทำนาปรัง 1 รอบในพื้นที่ภาคกลาง สวนในภาคอื่นๆ การเพาะปลูกน้ำยังพอเพียง