"คลัง"ประกาศยกเว้น VAT ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

2024-02-06 14:03:45

"คลัง"ประกาศยกเว้น VAT ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

Advertisement

"เผ่าภูมิ" เผยกระทรวงการคลังประกาศยกเว้น VAT ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล เตรียมดันไทยสู่ Digital Asset Hub

เมื่อวันที่ 6 ก.พ.67 ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล เลขานุการ รมว.คลัง ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงการคลังต้องการยกระดับการระดมทุนของประเทศผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล คู่ขนานกับเครื่องมือระดมทุนเดิม เดินหน้าพัฒนาและสนับสนุนสินทรัพย์ดิจิทัลเต็มรูปแบบ เพื่อส่งเสริมการระดมทุนในเศรษฐกิจดิจิทัล รัฐบาลตั้งเป้าไทยเป็นศูนย์กลางสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Hub) ของภูมิภาค โดยกระทรวงการคลังออกมาตรการใหม่ ดังนี้

1. ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สำหรับการโอน (ขาย) สินทรัพย์ดิจิทัล

1.1. คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) และโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ (Utility token) ที่ซื้อขายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป “แบบไม่กำหนดเวลาสิ้นสุด”

1.2. โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment token) ให้ได้รับยกเว้น VAT ตามเดิม

2. ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่ซื้อขายผ่านทั้ง 3 ช่องทาง ได้แก่ 1) ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Exchange) 2) นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Broker) และ 3) ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Dealer) ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. จากเดิมที่ได้ยกเว้นเฉพาะ Exchange

3. กระทรวงการคลังและ สำนักงาน ก.ล.ต. กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไข พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีการกำหนดให้ "โทเคนดิจิทัล" บางลักษณะเป็น "หลักทรัพย์"

ท่านนายกรัฐมนตรีได้กำหนดแนวทางในภาพใหญ่ว่ารัฐบาลนี้สนับสนุนสินทรัพย์ดิจิทัลเต็มรูปแบบ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการระดมทุนของประเทศ โดยต้องคำนึงเสถียรภาพของระบบการเงิน แต่ต้องไม่สูญเสียศักยภาพการพัฒนา