ยอดลงทะเบียนหนี้นอกระบบ 67 วัน กว่า 1.38 แสนราย มูลหนี้ 9,575 ล้าน

2024-02-06 01:00:41

ยอดลงทะเบียนหนี้นอกระบบ 67 วัน กว่า  1.38 แสนราย มูลหนี้ 9,575 ล้าน

Advertisement

ปลัด มท.เผยยอดลงทะเบียนหนี้นอกระบบ 67 วันกว่า  1.38 แสนราย มูลหนี้ 9,575 ล้าน ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 11,319 ราย มูลหนี้ลดลง 638 ล้าน 

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 67 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงผลการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบวันที่ 67 โดยเมื่อเวลา 15.00 น. สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ได้รายงานผลการลงทะเบียน พบว่า มีประชาชนลงทะเบียนแล้ว 138,863 ราย มูลหนี้รวม 9,575.564 ล้านบาท เป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 117,058 ราย และการลงทะเบียน ณ ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ 21,805 ราย รวมจำนวนเจ้าหนี้ 107,396 ราย มีพื้นที่ จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด 5 ลำดับแรก ดังนี้ 1. กรุงเทพมหานคร ยังคงมีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด 11,093 ราย เจ้าหนี้ 7,773 ราย มูลหนี้ 841.241 ล้านบาท 2.  นครศรีธรรมราช มีผู้ลงทะเบียน 5,680 ราย เจ้าหนี้ 5,217 ราย มูลหนี้ 385.387 ล้านบาท 3.  สงขลา มีผู้ลงทะเบียน 5,146 ราย เจ้าหนี้ 4,075 ราย มูลหนี้ 337.223 ล้านบาท 4.  นครราชสีมา มีผู้ลงทะเบียน 4,841 ราย เจ้าหนี้ 3,770 ราย มูลหนี้ 406.396 ล้านบาท 5.  สุรินทร์ มีผู้ลงทะเบียน 3,648 ราย เจ้าหนี้ 2,534 ราย มูลหนี้ 313.975 ล้านบาท

ขณะที่จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ 1. แม่ฮ่องสอน มีผู้ลงทะเบียน 223 ราย เจ้าหนี้ 233 ราย มูลหนี้ 14.069 ล้านบาท 2. ระนอง มีผู้ลงทะเบียน 318 ราย เจ้าหนี้ 235 ราย มูลหนี้ 21.929 ล้านบาท 3. สมุทรสงคราม มีผู้ลงทะเบียน 367 ราย เจ้าหนี้ 288 ราย มูลหนี้ 13.301 ล้านบาท 4. ตราด มีผู้ลงทะเบียน 443 ราย เจ้าหนี้ 330 ราย มูลหนี้ 20.118 ล้านบาท และ 5. สิงห์บุรี มีผู้ลงทะเบียน 463 ราย เจ้าหนี้ 347 ราย มูลหนี้ 23.845 ล้านบาท

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงข้อมูลการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบทั่วประเทศซึ่งพบว่า มีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว 18,789 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 11,319 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนการไกล่เกลี่ย 1,784.617 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย 1,146.431 ล้านบาท มูลหนี้ลดลง 638.185 ล้านบาท และจังหวัดที่สามารถนำลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้มากที่สุดยังคงเป็นจังหวัดนครสวรรค์เช่นเดิม โดยมีลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 3,167 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 310 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย 257.675 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย 29.984 ล้านบาท ทำให้มูลหนี้ของพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ลดลง 227.691 ล้านบาท สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับความร่วมมือกระทั่งไม่สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยได้ เจ้าหน้าที่ได้ส่งสำนวนแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจในพื้นที่ดำเนินคดีไปแล้ว 256 คดี ใน 33 จังหวัด

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ขณะนี้ยังเหลือเวลาอีก 24 วันที่พี่น้องประชาชนยังคงสามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งเราจะรับลงทะเบียนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นี้ ทั้งการเดินทางไปขอคำปรึกษาและลงทะเบียน ณ ที่ตั้ง คือ ที่ศาลากลางจังหวัด (ห้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด) ที่ว่าการอำเภอ (ห้องศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ) สำนักงานเขตทั้ง 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนถึงพื้นที่การจัดมหกรรมตลาดนัดแก้หนี้ระดับจังหวัด และตลาดนัดแก้หนี้อำเภอ หรือสามารถลงทะเบียนทางระบบออนไลน์ที่ https://debt.dopa.go.th ทั้งนี้ หากต้องการขอรับคำปรึกษาหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถโทรสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง