อย.เตือนอย่าหลงเชื่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโอ้อวดรักษาโรคมะเร็ง

2024-02-03 21:54:51

อย.เตือนอย่าหลงเชื่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโอ้อวดรักษาโรคมะเร็ง

Advertisement

อย. เตือนอย่าหลงเชื่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฆษณาโอ้อวดรักษาโรคมะเร็ง

เมื่อวันที 3 ก.พ.67  ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ปัจจุบันนี้พบว่าผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งมีอัตราที่สูงเพิ่มขึ้นและประชาคมโลกให้ความสำคัญกับโรคมะเร็ง โดยถือเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ควรทำความรู้จัก เนื่องจากในแต่ละปีมะเร็งได้คร่าชีวิตผู้คนทั่วโลกในอัตราที่สูงมากขึ้น สำหรับในประเทศไทยข้อมูลในปี 2566 กรมการแพทย์ได้เผยสถิติว่ามีจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ 140,000 คน/ปี ที่สำคัญยังพบว่ามีอัตราการเกิดมะเร็งในคนอายุน้อยเพิ่มขึ้น ซึ่งกลุ่มผู้ป่วยมักแสวงหาวิธีการหรือผลิตภัณฑ์มาดูแลรักษาโรค จึงเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการบางรายฉวยโอกาสโฆษณาอวดอ้างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรักษาโรคมะเร็ง โดยมักจะโอ้อวดสรรพคุณหรือนำรูปผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ที่อ้างว่าหายจากการเป็นโรคมะเร็งแล้วมาประกอบการโฆษณา เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ เนื่องในวันมะเร็งโลกซึ่งตรงกับวันที่ 4 กุมภาพันธ์ของทุกปี อย.จึงขอเตือนผู้บริโภคว่าอย่าหลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่อวดอ้างสรรพคุณในการรักษาโรคมะเร็ง หรือโรคร้ายแรงต่างๆ และรู้เท่าทันว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่สามารถรักษาโรคต่าง ๆ ได้ และ อย. ไม่อนุญาตให้ผลิตภัณฑ์อาหารทุกประเภททำการโฆษณาสรรพคุณ คุณภาพ มาตรฐาน หรือคุณประโยชน์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่ทำให้เข้าใจว่ามีผลต่อการบำบัด บรรเทาและรักษาโรค ซึ่งเป็นการโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง ถือเป็นการสื่อข้อความที่เป็นเท็จและหากหลงเชื่อจะทำให้ผู้ป่วยเสียโอกาสในการรักษาอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ ถ้าพบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวลักลอบใส่สารอันตรายหรือสารต้องห้าม อาจทำให้ผู้ป่วยมีอาการทรุดจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ เพราะฉะนั้นผู้ป่วยโรคมะเร็งควรได้รับการรักษาที่ถูกต้องจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

รองเลขาธิการ อย. กล่าวต่อว่า ขอแนะผู้บริโภคว่า ก่อนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพควรให้ความสำคัญกับการตรวจสอบข้อมูลการอนุญาตผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่ www.fda.moph.go.th หรือผ่าน Line@FDAThai, Facebook : FDAThai และสามารถตรวจสอบการได้รับอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ อย. หมวดบริการประชาชน หัวข้อสืบค้นใบอนุญาตโฆษณา หากมีข้อสงสัยเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถสอบถาม หรือแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Line@FDAThai, Facebook : FDAThai หรือ E-mail : 1556@fda.moph.go.th ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ