"ชาดา" เปิดงานประเพณีรำลึก 261 ปี "พระยาสังฆะบุรีศรีนครอัจจะ"

2024-02-03 20:50:29

"ชาดา" เปิดงานประเพณีรำลึก 261 ปี "พระยาสังฆะบุรีศรีนครอัจจะ"

Advertisement

"ชาดา" เปิดงานประเพณีรำลึก 261 ปี "พระยาสังฆะบุรีศรีนครอัจจะ"  จ.สุรินทร์  ต่อยอดท่องเที่ยว ส่งเสริมรายได้คนในพื้นที่

เมื่อวันที่ 3 ก.พ.67 นายชาดา ไทยเศรษฐ์  รมช.มหาดไทย เป็นประธานเปิดงานประเพณีวันพระคุณรำลึก 261 ปี พระยาสังฆะบุรีศรีนครอัจจะ และพิธีขอขวัญพระคุณข้าวชาวสังฆะ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2567 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พระยาสังฆะบุรีศรีนครอัจจะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ โดยมี ส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ในเขตพื้นที่ อ.สังขะ และประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก


นายชาดา ระบุว่า  อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ถือว่ามีประวัติความเป็นมายาวนาน และน่าภูมิใจอย่างยิ่งที่มี พระยาสังฆะบุรีศรีนครอัจจะ เป็นผู้ก่อตั้งเมืองสังขะ และน่ายินดีที่ประชาชนชาวสังขะ ต่างร่วมใจกันจัดงานประเพณีวันพระคุณรำลึกพระยาสังฆะบุรีศรีนครอัจจะ และพิธีขอขวัญพระคุณข้าวชาวสังฆะ ขึ้นมาเพื่อรำลึกถึงพระคุณอันประเสริฐของ "ปฐมเจ้าเมืองสังฆะบุรี ศรีนครอัจจะ" รวมถึงสืบสานให้เกิดเป็นงานประเพณี ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 13 ซึ่งยังเป็นการส่งเสริมรายได้ ต่อยอดการท่องเที่ยวให้กับชาวสังฆะในภาพรวมอีกด้วย


สำหรับ ประวัติการจัดงานประเพณีรำลึกถึงพระคุณพระยาสังฆะบุรีศรีนครอัจจะ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งเมืองสังฆะครั้งแรก ที่บ้านโคกอัจจะปะนึง ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นยาง (เฌอ เยี่ยง) จึงเรียกว่า ดงยาง ปัจจุบันคือบ้าน โคกดงยาง ต.สังขะ ในทุกปีหัวหน้าหมู่บ้านจะจัดหาของป่า มีน้ำผึ้ง แก่นสน ปีกนก นอแรด งาช้าง ไปถวาย จึงเกิดเป็นประเพณีของชาวสังฆะ ดังนั้นชาว อ.สังขะ ในฐานะบุตร-หลาน ของพระยาสังฆะบุรีศรีนครอัจจะ จึงได้ดำเนินการจัดงานประเพณีวันพระคุณรำลึก 261 ปี พระยาสังฆะบุรีศรีนครอัจจะ และพิธีขอขวัญพระคุณข้าวชาวสังฆะ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2567 ขึ้น