มท.1 เยี่ยมตลาดนัดแก้หนี้โคราชให้กำลังใจประชาชนเดือดร้อนหนี้นอกระบบ

2024-02-03 11:50:47

มท.1 เยี่ยมตลาดนัดแก้หนี้โคราชให้กำลังใจประชาชนเดือดร้อนหนี้นอกระบบ

Advertisement

 มท.1  ตรวจเยี่ยมตลาดนัดแก้หนี้ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  ให้กำลังใจประชาชนเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบ


เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 67  น.ส. ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการ รมว.มหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินการตลาดนัดแก้หนี้ พร้อมพบปะและให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบในพื้นที่อ.ปากช่อง ตามโครงการตลาดนัดแก้หนี้ จ.นครราชสีมา ณ หอประชุม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมี นายสยาม ศิริมงคล  ผวจ.นครราชสีมา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกหน่วยงาน ให้การต้อนรับและรับมอบนโยบายในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบตามนโยบายของรัฐบาล


"จากฐานข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.พ. 2567 พบว่า จ.นครราชสีมา มีผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ โดยแบ่งเป็นลูกหนี้ จำนวน 4,796 ราย เจ้าหนี้ จำนวน 3,689 ราย มูลหนี้รวม 403,514,424 บาท สามารถนำลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ จำนวน 2,192 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ จำนวน 739 ราย โดยอำเภอบัวใหญ่ และอำเภอแก้งสนามนาง สามารถนำลูกหนี้และเจ้าหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ครบ 100% ขณะที่ภาพรวมทั้งจังหวัดสามารถดำเนินการนำลูกหนี้และเจ้าหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ คิดเป็น 45.70% ของจำนวนลูกหนี้ที่ลงทะเบียนไว้ โดยในส่วนพื้นที่อ.ปากช่องมีผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ แบ่งเป็นลูกหนี้ จำนวน 341 ราย เจ้าหนี้ จำนวน 202 ราย มูลหนี้รวม 42,755,690 บาท สามารถนำลูกหนี้และเจ้าหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว จำนวน 74 ราย คิดเป็น 21.70%" น.ส.ไตรศุลี กล่าว


น.ส.ไตรศุลี กล่าวอีกว่า สำหรับการจัดตลาดนัดแก้หนี้จ.นครราชสีมา กำหนดจัดเป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 2 ครั้ง และระดับอำเภอมีการจัดเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และธนาคารของรัฐในพื้นที่ เข้าร่วมให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้และเจ้าหนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ได้อย่างครบวงจร ทั้งการไกล่เกลี่ยหนี้ การดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมาย การจัดหาแหล่งทุน แหล่งงาน และแหล่งอาชีพ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้อยู่ในที่เดียว (One Stop Service) โดยกระทรวงมหาดไทยยังคงเปิดรับลงทะเบียนพี่น้องประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบ ทั้งทางระบบออนไลน์ที่ https://debt.dopa.go.th หรือลงทะเบียนได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขตทั่วประเทศ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567 ตลอด 24 ชม.