สภาฯ ตั้ง 35 อรหันต์ ศึกษาร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม

2024-02-01 18:03:41

 สภาฯ ตั้ง  35 อรหันต์ ศึกษาร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม

Advertisement

 สภาฯ ไฟเขียวตั้ง  35 อรหันต์ ศึกษาร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมดึง "อังคณา-วุฒิสาร" ร่วมทีม  กรอบพิจารณา 60 วัน

เมื่อวันที่ 1 ก.พ.67 ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่การประชุม ได้เข้าสู่การพิจารณาญัตติด่วน ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)นิรโทษกรรม โดยมี น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอญัตติ หลังจากที่มีการเปิดให้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง ซึ่ง ส.ส.ทั้งฝ่ายค้าน และฝ่ายรัฐบาล มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน คือสนับสนุนให้มีการตั้ง กมธ.วิสามัญ ขึ้นมาพิจารณาเรื่องดังกล่าว ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยให้มีการนิรโทษกรรมผู้เคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงเกือบ2ทศวรรษที่ผ่านมา ตั้งแต่สงครามความขัดแย้งสีเสื้อ มาจนถึงการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมม็อบ3นิ้ว แต่ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการนิรโทษกรรมผู้กระทำความผิดตาม มาตรา 112

ทั้งนี้ผู้อภิปรายส่วนใหญ่ ล้วนเคยเป็นผู้ที่มีบทบาทเคลื่อนไหวทางการเมือง รวมถึงการขึ้นเวทีชุมนุมทางเมืองในช่วงเกือบ2ทศวรรษที่ผ่านมา อาทิ นายธีระชัย แสนแก้ว  ส.ส.อุดรธานี พรรคเพื่อไทย นายชัยธวัช ตุลาธน ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคก้าวไกล นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล นายปิยรัฐ จงเทพ ส.ส.กทม. พรรคก้าวไกล น.ส.ชลธิชา แจ้งเร็ว ส.ส.ปทุมธานี พรรคก้าวไกล เป็นต้น

จนกระทั่งเวลา 16.05น. หลังจากที่น.ส.ขัตติยา ในฐานะผู้เสนอญัตติ ขึ้นกล่าวสรุปญัตติแล้ว นายวันมูหะมัดนอร์ ประธานสภาฯ ในฐานะประธานที่ประชุม แจ้งว่า เมื่อที่ประชุมไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้มีการตั้งกมธ.วิสามัญฯศึกษาแนวทางการตรา พ.ร.บ.นิรโทษกรรม จำนวน 35 คน โดยมีรายชื่อที่น่าสนใจ อาทิ นางอังคณา นีละไพจิตร อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เป็น กมธ.ในสัดส่วนพรรคก้าวไกล นายวุฒิสาร ตันไชย อดีตเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็น กมธ.ในสัดส่วนคณะรัฐมนตรี(ครม.) นายชูศักดิ์ ศิรินิล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เป็น กมธ.ในสัดส่วนพรรคเพื่อไทย นายไพบูลย์ นิติตะวัน อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ เป็น กมธ.ในสัดส่วนพรรคพลังประชารัฐ เป็นต้น โดยกำหนดระยะเวลาในการพิจารณา 60 วัน