เทคนิคการทําเรซูเม่ภาษาอังกฤษให้ดูโปร

2024-02-01 13:30:52

เทคนิคการทําเรซูเม่ภาษาอังกฤษให้ดูโปร

Advertisement

เรซูเม่ (Resume) เป็นเอกสารสำคัญที่ใช้นำเสนอประวัติการทำงานและทักษะความสามารถของคุณให้กับนายจ้าง เรซูเม่ที่ดีจะช่วยให้คุณมีโอกาสได้สัมภาษณ์งานมากขึ้น ดังนั้นจึงควรให้ความสำคัญกับการเตรียมเรซูเม่ให้ดูโปรและน่าดึงดูด

ในบทความนี้เราจะมาแนะนำเทคนิคการทําเรซูเม่ภาษาอังกฤษให้ดูโปร โดยเราจะเน้นไปที่การเขียนประวัติย่อ (Summary) และประสบการณ์การทำงาน (Experience) ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของเรซูเม่


การทําเรซูเม่ภาษาอังกฤษให้ดูโปรนั้น ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงทำตามเทคนิคดังนี้

1. กำหนดเป้าหมายผู้อ่าน

    สิ่งแรกที่ควรทำก่อนเริ่มทําเรซูเม่ภาษาอังกฤษคือ การกำหนดเป้าหมายผู้อ่าน โดยพิจารณาจากตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร หากทราบว่าผู้อ่านคือใคร ก็สามารถเขียนเรซูเม่ให้ตรงกับความต้องการของผู้อ่านได้

    ตัวอย่างเช่น หากต้องการสมัครงานเป็นโปรแกรมเมอร์ เรซูเม่ควรเน้นไปที่ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เช่น ภาษาโปรแกรม ฐานข้อมูล ระบบปฏิบัติการ เป็นต้น

2. เขียนด้วยภาษาที่กระชับ ชัดเจน

    เรซูเม่ควรเขียนด้วยภาษาที่กระชับ ชัดเจน และเข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงการใช้คำศัพท์หรือสำนวนที่ซับซ้อนจนเกินไป

    นอกจากนี้ ควรใช้คำกริยาที่แสดงถึงการกระทำ (Action verbs) เพื่อให้การทําเรซูเม่ภาษาอังกฤษดูน่าสนใจและน่าอ่านมากขึ้น

    ตัวอย่างเช่น แทนที่จะเขียนว่า "I was responsible for" ให้เขียนว่า "I was responsible for developing and maintaining the company's website."

3. เน้นย้ำถึงความสำเร็จที่ผ่านมา

    เรซูเม่ควรเน้นย้ำถึงความสำเร็จที่ผ่านมาของผู้สมัครงาน แสดงให้เห็นว่าผู้สมัครงานมีทักษะและความสามารถที่ตรงกับตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร

    หากเป็นไปได้ ควรใช้ตัวเลขหรือเปอร์เซ็นต์เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จอย่างชัดเจน

    ตัวอย่างเช่น แทนที่จะเขียนว่า "I increased sales by 10%," ให้เขียนว่า "I increased sales by 10% in the first quarter of 2023."

4. ปรับแต่งเรซูเม่ให้เหมาะสมกับแต่ละตำแหน่งงาน

    เรซูเม่ควรปรับแต่งให้เหมาะสมกับแต่ละตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร โดยเน้นย้ำถึงทักษะและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานนั้น ๆ

    ตัวอย่างเช่น หากต้องการสมัครงานเป็นผู้จัดการฝ่ายขาย เรซูเม่ควรเน้นย้ำถึงทักษะด้านการขาย การตลาด และการบริหาร

5. ตรวจสอบความถูกต้อง

    ก่อนส่งเรซูเม่ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดอีกครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือข้อผิดพลาดอื่น ๆ โดยใช้เครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์และตัวแก้ไขการสะกด เช่น Grammarly หรือ ProWritingAid

    นอกจากนี้ ควรขอให้ผู้อื่นช่วยอ่านเรซูเม่เพื่อตรวจหาข้อผิดพลาดที่อาจมองไม่เห็น เช่น ความสับสนทางไวยากรณ์หรือข้อผิดพลาดในการสะกดคำ เพื่อน ครอบครัว หรือที่ปรึกษาด้านการจ้างงานสามารถให้ความช่วยเหลือได้

การทําเรซูเม่ภาษาอังกฤษให้ดูโปรนั้นต้องอาศัยความรอบคอบและใส่ใจรายละเอียด โดยควรปฏิบัติตามเทคนิคที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อให้เรซูเม่ของคุณโดดเด่นและน่าดึงดูดยิ่งขึ้น