อธิบดี สบส. ชง รมว.สธ.ถอดโควิดจากโรคฉุกเฉิน

2024-01-30 15:41:15

อธิบดี สบส. ชง รมว.สธ.ถอดโควิดจากโรคฉุกเฉิน

Advertisement

อธิบดี สบส. ชง รมว.สธ.ถอดโควิดจากโรคฉุกเฉิน ชี้สถานการณ์ระบาดเปลี่ยนแปลง คงไว้แค่ยารักษา

เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 67 ที่ นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวว่า ตามที่ก่อนหน้านี้เกิดการระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งจะแบ่งอาการของคนไข้ออกเป็นหลายระดับ กระทรวงสาธารณสุข โดย  สบส.ก็ได้มีการปรับปรุงโครงการเจ็บป่วยฉุกเฉินมีสิทธิ์ทุกที่ หรือโครงการยูเซ็ปต์ (UCEP) ให้เป็นโครงการยูเซ็บพลัส (UCEP Plus) เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มอาการผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่จะมีการแบ่งอาการป่วยฉุกเฉินเป็นสีแดง เหลือ เขียว เช่นกัน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม ไม่ถูกเรียกเก็บเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากขณะนี้ สถานการณ์การระบาดได้เปลี่ยนแปลง ดังนั้น สบส. จึงเตรียมส่งเรื่องไปยัง นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข พิจารณยกเลิกโรคโควิด 19 ออกจากการเจ็บป่วยฉุกเฉิน เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)    แต่ยังเหลือเฉพาะยาบางอย่างที่จำเป็นต้องใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19