รองโฆษกรัฐบาลเตือนต้ม "น้ำท่อม" ขายคุก 6 เดือน-2 ปี

2024-01-16 14:35:49

รองโฆษกรัฐบาลเตือนต้ม "น้ำท่อม" ขายคุก 6 เดือน-2 ปี

Advertisement

​ รองโฆษกรัฐบาลเตือนพ่อค้าแม่ค้าต้มน้ำกระท่อมขายผิดกฎหมาย โทษจำคุก 6 เดือน-2 ปี ปรับ 5,000-20,000 บาท

เมื่อวันที่ 16 ม.ค.67 นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 454 ออกตาม พ.ร.บ.อาหาร ปี 22 ว่าด้วย เรื่องกำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายที่ระบุบัญชีแนบท้ายไว้หลายรายการ และกระท่อมสารสกัดเป็นหนึ่งในบัญชีแนบท้ายรายการที่ 52 ยังถูกจำกัดห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย นั้น ขอเตือนพ่อค้า แม่ค้า ที่ขายกระท่อมต้องรู้ว่า ใบกระท่อมขายได้เฉพาะใบสดเท่านั้น แต่ถ้าต้มขาย ระวังโดนจับ ซึ่งการขายที่ไม่ผิดกฎหมาย มีดังนี้ ปลูก ซื้อ ขาย ต้นกระท่อม ขายใบสด ลำต้น เมล็ด เป็นต้น ส่วนการต้มน้ำกระท่อมดื่มเองหรือแจกจ่ายกันโดยไม่ได้ขายไม่ผิดกฎหมาย ทั้งนี้จะต้องไม่มีส่วนผสมของยาแก้ไอ แต่ถ้าต้มน้ำกระท่อมเพื่อขาย ผิดกฎหมาย มีโทษตามมาตรา 50 จำคุก 6 เดือน-2 ปี ปรับ 5,000-20,000 บาท” นายคารม ย้ำ