ภาพวาด "สีชาด" จากปลายพู่กันผู้สืบทอดมรดกวัฒนธรรมในเหอเป่ย

2024-01-16 12:15:03

ภาพวาด "สีชาด" จากปลายพู่กันผู้สืบทอดมรดกวัฒนธรรมในเหอเป่ย

Advertisement

เป่าติ้ง, 15 ม.ค. (ซินหัว) — ชวนชมผลงาน “ภาพวาดสีชาด” จากปลายพู่กันของ “หยวนซื่อจี้” ผู้สืบทอดเทคนิควาดภาพสีชาดอันเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในเขตจิ้งซิ่ว เมืองเป่าติ้ง มณฑลเหอเป่ยทางตอนเหนือของจีน

หยวนเชี่ยวชาญการใช้พู่กัน และวาดภาพไม้ไผ่ ปลา ปู ฯลฯ โดยเขามักใช้เครื่องปั้นดินเผาและกระดาษข้าว และสีแดงของชาดเป็นโทนสีหลักในการรังสรรค์ภาพวาดที่โดดเด่นด้วยสีสดใสตัดกับหมึกสีดำ