ซานตงขุดพบ "หลุมศพโบราณ" รวม 301 หลุม

2024-01-16 11:10:23

ซานตงขุดพบ "หลุมศพโบราณ" รวม 301 หลุม

Advertisement

จี่หนาน, 15 ม.ค. (ซินหัว) — สถาบันโบราณคดีนครจี่หนาน มณฑลซานตงทางตะวันออกของจีน รายงานการขุดพบหลุมศพโบราณทั้งหมด 301 หลุม ซึ่งมีความเก่าแก่นับตั้งแต่ยุคจ้านกั๋วหรือยุครณรัฐ (475-221 ปีก่อนคริสต์ศักราช) จนถึงราชวงศ์ชิง (ปี 1644-1911)

รายงานระบุว่าคณะนักโบราณคดียังขุดพบซากโบราณอื่นๆ เช่น เตาเผา 2 แห่ง หลุมขี้เถ้า 3 หลุม และบ่อน้ำ 8 บ่อ รวมถึงโบราณวัตถุ 850 ชุด เช่น หม้อดินเผา จานเซรามิก และเหรียญทองแดง

สถาบันฯ เผยว่าตำแหน่งของหลุมศพกระจายและเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ โดยหลุมศพกลุ่มหนึ่งมีความเก่าแก่นับตั้งแต่ยุคจ้านกั๋วจนถึงยุคราชวงศ์เว่ยและจิ้น (ปี 220-420) และอาจใช้งานมานานหลายร้อยปี ซึ่งช่วยมอบข้อมูลการวิจัยพัฒนาการของหลุมศพ