เดินชมธรรมชาติที่ราบสูง "ประตูทอง" ในแอฟริกาใต้

2024-01-16 09:10:37

เดินชมธรรมชาติที่ราบสูง "ประตูทอง" ในแอฟริกาใต้

Advertisement

ฟรีสเตต, 15 ม.ค. (ซินหัว) — ชวนชมทิวทัศน์ธรรมชาติอันงดงามของอุทยานแห่งชาติที่ราบสูงโกลเดน เกต ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดฟรีสเตตในแอฟริกาใต้ โดยชื่อเรียก “โกลเดน เกต” หรือประตูทอง มีที่มาจากแสงสีทองของดวงอาทิตย์ที่สาดทอลงบนหน้าผาหินทราย


(บันทึกภาพวันที่ 14 ม.ค. 2024)