นายกฯ ยินดีพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับ "โฉนดเพื่อการเกษตร"

2024-01-15 17:44:58

 นายกฯ ยินดีพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับ "โฉนดเพื่อการเกษตร"

Advertisement

นายกฯ ยินดีพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับ "โฉนดเพื่อการเกษตร" ตามนโยบายฐบาล ย้ำเร่งดำเนินการให้ประชาชนมีสิทธิในที่ดิน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในระยะยาว

เมื่อวันที่ 15 ม.ค.67   นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง กล่าวแสดงความยินดีกับพี่น้องเกษตรกร ที่ได้รับโฉนดเพื่อการเกษตร ตามนโยบายของรัฐบาล ในพิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตรแก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินว่า  ในนามของรัฐบาล ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับพี่น้องเกษตรกร ที่ได้รับโฉนดเพื่อการเกษตร ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน เพื่อสร้างอาชีพ รายได้ และความมั่นคงในชีวิต โดยรัฐบาลจะเร่งดำเนินการให้ประชาชนมีสิทธิในที่ดิน โดยพิจารณาเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ ให้เป็นโฉนด เพื่อสามารถนำไปต่อยอด ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ นำมาพัฒนาที่ดิน และอาชีพ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในระยะยาว ขอบคุณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่นำนโยบายสู่การปฏิบัติ จนเกิดผลเป็นรูปธรรม โฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรที่สำเร็จนี้ เป็นของขวัญปีใหม่จากรัฐบาล ซึ่งมีโฉนดเพื่อการเกษตร แล้วจำนวน 2.1 ล้านไร่ และรัฐบาลหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เกษตรกรเหล่านี้จะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่าง ๆ นำมาซึ่ง อาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนต่อไป ผมให้ความมั่นใจครับว่า รัฐบาลยังคงมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาเพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี และมีความสุขต่อไปครับ