ยอดเดินทางเยือน "ฮ่องกง" ปี 2023 แตะ 34 ล้านครั้ง อานิสงส์ท่องเที่ยวฟื้นตัว

2024-01-15 12:05:52

ยอดเดินทางเยือน "ฮ่องกง" ปี 2023 แตะ 34 ล้านครั้ง อานิสงส์ท่องเที่ยวฟื้นตัว

Advertisement

ฮ่องกง, 14 ม.ค. (ซินหัว) — เมื่อวันเสาร์ (13 ม.ค.) คณะกรรมการการท่องเที่ยวฮ่องกง (HKTB) ของจีน เปิดเผยว่าเขตบริหารพิเศษฮ่องกงทางตอนใต้ของจีน รองรับนักเดินทางราว 34 ล้านครั้งในปี 2023 โดยแบ่งเป็นการเดินทางเยือนเกือบ 4 ล้านครั้งเมื่อเดือนธันวาคม

ปี 2023 แผ่นดินใหญ่ของจีนยังคงเป็นแหล่งผู้มาเยือนฮ่องกงขนาดใหญ่ที่สุด ด้วยยอดเดินทางเยือนจำนวนมากช่วงหยุดยาวเนื่องในวันแรงงาน วันหยุดท่องเที่ยวฤดูร้อน และช่วงหยุดยาวสัปดาห์ทองเมื่อเดือนตุลาคม

ส่วนตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการฟื้นตัวรวดเร็วที่สุด โดยจำนวนผู้มาเยือนจากฟิลิปปินส์และไทยเมื่อเดือนธันวาคม แซงหน้าระดับก่อนเกิดโรคระบาดใหญ่ (เฉลี่ยระหว่างปี 2017-2018) พร้อมอัตราการฟื้นตัวที่ร้อยละ 116 และร้อยละ 106 ตามลำดับ

เมื่อวิเคราะห์ตามประเภทของกลุ่มนักเดินทาง จำนวนผู้มาเยือนฮ่องกงเพื่อร่วมงานประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเชิงจูงใจ ฟื้นตัวกลับมาอยู่ที่ราวร้อยละ 70 จากระดับก่อนเกิดโรคระบาดใหญ่ ทำให้เป็นกลุ่มนักเดินทางที่มีการฟื้นตัวเร็วที่สุด และแซงหน้ากลุ่มนักเดินทางเชิงท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน

ในหมู่ผู้มาเยือนฮ่องกง ครึ่งหนึ่งเป็นนักท่องเที่ยวแบบพักค้างคืน ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับระดับก่อนเกิดโรคระบาดใหญ่ โดยเฉลี่ยแล้ว นักเดินทางกลุ่มนี้จะพักค้างคืนอยู่ในฮ่องกงเป็นเวลา 3.6 คืน ซึ่งยาวนานกว่าก่อนเกิดโรคระบาดใหญ่เช่นกัน

การสำรวจของคณะกรรมการฯ พบว่าคะแนนความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวแบบพักค้างคืนอยู่ที่ 8.7 จาก 10 คะแนน ซึ่งสูงกว่าระดับก่อนเกิดโรคระบาดใหญ่ด้วย

เดน เฉิง กรรมการบริหารของคณะกรรมการฯ กล่าวว่าคณะกรรมการฯ จะปรับความพยายามในการส่งเสริมการเดินทางเพื่อตอบโจทย์ตลาดที่แตกต่างกันในปี 2024 โดยมุ่งเป้าเพิ่มความเต็มใจของผู้มาเยือนให้เลือกฮ่องกงเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวที่พวกเขาชื่นชอบ

เฉิงทิ้งท้ายว่าคณะกรรมการฯ ต้องการขยายการมีส่วนร่วมของภาคการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ และขับเคลื่อนการเติบโตที่มั่นคงของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของฮ่องกงผ่านการจัดงานขนาดใหญ่


(แฟ้มภาพซินหัว : ทิวทัศน์อ่าววิคตอเรียในเกาะฮ่องกงทางตอนใต้ของจีน วันที่ 23 มิ.ย. 2022)


(แฟ้มภาพซินหัว : ประชาชนบริเวณริมอ่าววิคตอเรียในเกาะฮ่องกงทางตอนใต้ของจีน วันที่ 18 พ.ค. 2022)