ผบ.ตร. รุดให้กำลังใจ สภ.ยกกระบัตร เวลาที่เหลือขอลงพื้นที่ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา

2024-01-14 21:40:17

 ผบ.ตร. รุดให้กำลังใจ สภ.ยกกระบัตร เวลาที่เหลือขอลงพื้นที่ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา

Advertisement

ผบ.ตร. รุดตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ สภ.ยกกระบัตร จ.ตาก ระบุเวลาที่เหลือขอลงพื้นที่ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาทุกพื้นที่

เมื่อวันที่ 14 ม.ค.67 พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  (ผบ.ตร.) เดินทางไปตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ สภ.ยกกระบัตร ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก โดยเป็นการสุ่มตรวจเพื่อบำรุงขวัญผู้ใต้บังคับบัญชา โดยมีข้าราชการตำรวจ สภ.ยกกระบัตร ที่ปฏิบัติหน้าที่ ให้การต้อนรับ ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ร่วมพูดคุย สอบถามปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ และการดำรงชีวิต พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันและร่วมรับประทานอาหารแบบเรียบง่ายเป็นกันเอง


ผบ.ตร. กล่าวว่า วันนี้ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ สภ.ยกกระบัตร จ.ตาก เนื่องจากเป็นโรงพักขนาดเล็ก อยู่พื้นที่ห่างไกลชายขอบจังหวัดตากติดจังหวัดลำปาง จึงอยากมาเยี่ยมบำรุงขวัญลูกน้อง และขอชมเชยข้าราชการตำรวจทุกนายที่มีความตั้งใจและทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี ขอให้ทำหน้าที่ของการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ด้วยหัวใจเป็นข้าราชการตำรวจของพระราชาในสายตาชาวบ้าน พร้อมกันนี้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับและให้แนวทางในการปฏิบัติราชการ โดยให้ปกป้อง เทิดทูน และพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข , เน้นการขับเคลื่อนแนวทางปฏิบัติราชการใน 4 เน้นหนัก คือ การดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ การปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และการดูแลสวัสดิการ ขวัญกำลังใจของข้าราชการตำรวจ , พร้อมเน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชาดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างจริงจังในทุกระดับ กำชับผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดี และให้ข้าราชการตำรวจทุกนายร่วมกันสร้างความสามัคคีตามแนวคิด Police’s Home


พล.ต.อ.ต่อศักดิ์  กล่าวว่า เวลาที่เหลือของตนในตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นับตั้งแต่วันนี้ 14 ม.ค. ถึง 30 ก.ย. 67  เป็นเวลา 261 วันนั้น อยากจะออกไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจลูกน้องในโรงพักที่อยู่ไกลออกไป เพื่อดูแลแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่อย่างทั่วถึง และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับ ทุกพื้นที่