รัฐสภาจัดงานวันเด็กส่งต่อประชาธิปไตยเด็กเยาวชน

2024-01-13 13:56:54

 รัฐสภาจัดงานวันเด็กส่งต่อประชาธิปไตยเด็กเยาวชน

Advertisement

รัฐสภาจัดงานวันเด็กส่งต่อประชาธิปไตยจากผู้ใหญ่ในวันนี้ไปยังเด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 ม.ค. 67 ที่ลานประชาชน รัฐสภา นายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยมี ว่าที่ ร.ต.ต.อาพัทธ์ สุขะนันท์ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ผู้บริหารระดับสูง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นายชัยธวัช ตุลาธน สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร มาร่วมในงานด้วย ซึ่งภายในงานมีผู้ปกครอง พาเด็ก ๆ มาร่วมงานอย่างคึกคัก พร้อมกับถ่ายภาพอาคารรัฐสภา กันอย่างคึกคัก โดยในปีนี้ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้มอบคำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2567 ให้กับเด็กและเยาวชนไทยเพื่อเป็นข้อคิดคติเตือนใจกับอนาคตของชาติ ว่า  "มีวินัย จิตอาสา รักประชาธิปไตย"


นายปดิพัทธ์ ได้เปิดงาน โดยกล่าวต้อนรับเด็กที่มาร่วมงานที่สภา จากนั้นได้ผลักคันบังคับแท่นส่งต่อประชาธิปไตย เพื่อแสดงถึงการส่งต่อประชาธิปไตยจากประธานรัฐสภา และจากผู้ใหญ่ในวันนี้ไปยัง เด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า

จากนั้นได้จับรางวัลต่างๆ ที่ได้รับมอบจาก ประธานรัฐสภา ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง และว่าที่ร.ต.ต.อาพัทธ์ สุขะนันท์ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นอกจากนี้ ยังมีของรางวัลตามซุ้มกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมาธิการ หน่วยงานจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ บริษัท และห้างร้านต่าง ๆ เพื่อมอบเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เด็กและเยาวชนที่มาร่วมงาน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับไฮไลท์ของงานวันเด็กปี 2567 คือการจัดกิจกรรมนำชมห้องประชุม สภาผู้แทนราษฎร หรือ “ห้องพระสุริยัน” พร้อมเปิดโอกาสให้เด็กได้นั่งเก้าอี้ประธานรัฐสภา แสดงบทบาทสมมุติเป็น ส.ส. กล่าวคำปฏิญาณตน และปรึกษาหารือ ชมคลิปวีดิโอประธานรัฐสภาให้โอวาท คลิปการ์ตูนแอนิเมชัน แนะนำที่นั่งสำคัญภายในห้องประชุมรัฐสภา กิจกรรมเสริมความรู้ด้านวิชาการ ซุ้มเสริมความรู้ ด้านการเมืองการปกครองและรัฐสภาไทย ผ่านการถาม – ตอบ ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านเกม Kahoot กิจกรรมหอสมุดรัฐสภารักการอ่าน แนะนำมุมหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชนของหอสมุด

โดยมีนายปดิพัทธ์ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีเด็กๆ ได้หารือถึงปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาฝุ่น เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมความรู้ด้านวิชาการ อาทิ ซุ้มเสริมความรู้ด้านการเมืองการปกครองและรัฐสภาไทย ซุ้มกิจกรรมเสริมความรู้ด้านรัฐสภาต่างประเทศ ซุ้มเสริมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Green Office) ซุ้มจิตอาสารัฐสภา รวมถึงกิจกรรมนันทนาการให้ความรู้ทางการเมืองการปกครอง พบกับซุ้มบ้านผีสิงสไตล์น่ารัก รัฐสภาพาเพลิน (โรงหนัง) ให้ความรู้ด้านการเมืองการปกครอง ผ่านภาพยนตร์สั้น 3 มิติ ความยาว 10 นาที มี 2 ตอน คือ เปิดบ้านรัฐสภา และอะไรเอ่ย ... รัฐธรรมนูญ เริ่มฉายเวลา 09.00 น. ฉายทุก ๆ 10 นาที


ยังมีกิจกรรมบนการละเล่นเวทีการแสดง กิจกรรม อาทิ การแสดงอังกะลุง จากโรงเรียนสอนคนตาบอด การแสดงโขนรามเกียรติ์ ตอนยกรบ การแสดงหนุมาน นางสุพรรณมัจฉา จากชมรมเด็กศิลป์บ้านครูเจมส์ การแสดงชุดวัฒนธรรมท้องถิ่น 4 ภาค จากโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการออกบูทกิจกรรมจากสถาบันพระปกเกล้า ในหัวข้อ “ ฉันนี่แหละ…พลเมือง” และบูทกิจกรรมจาก บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด แจกผลิตภัณฑ์นม เป็นต้น