นายกฯ เปิดห้องให้เด็กนั่งเก้าอี้ทำงานถ่ายรูปคู่ (มีคลิป)

2024-01-13 13:13:39

นายกฯ เปิดห้องให้เด็กนั่งเก้าอี้ทำงานถ่ายรูปคู่ (มีคลิป)

Advertisement

 นายกฯ เปิดห้องให้เด็ก เยาวชนนั่งเก้าอี้ทำงานถ่ายรูปคู่อย่างเป็นกันเอง

เมื่อเวลา 09.10 น.  วันที่ 13 ม.ค.67   ที่ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง ทักทายเยาวชนผู้มีความสามารถและตัวแทนเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 10 คน โดยนายกรัฐมนตรีได้นั่งถ่ายรูปร่วมกับเด็กและเยาวชน ทั้ง 10 คน ประกอบด้วย นายบวรวิชญ์ รอดสา น.ส.ศิศิรา ธัญญะพิสุทธิ์  ด.ช.วุฒิพงษ์ หนูวงษ์ นายพงศธร เจริญพินิช  ด.ญ.สิริวิมล พลชนะ นายปัญญาภัทร ว่องไว  ด.ญ.อิ่มบุญ คุ้มครอง น.ส.สุรีพร วัสศิริ เด็กหญิงพัธนันท์ พันธ์เดช และ ด.ช.ธนกร ลับฉิม ในโอกาสการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ณ ทำเนียบรัฐบาล ประจำปี 2567


โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้พูดคุยกับเด็กและเยาวชนอย่างเป็นกันเอง รวมทั้งสอบถามตามความถนัดแต่ละด้านของเด็กและเยาชน เช่น พูดคุยสอบถามเป็นภาษาอังกฤษกับเด็กที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ทักทายเด็กเป็นภาษาจีนกับเยาวชนที่มีความถนัดภาษาจีน พูดคุยสอบถามกับเด็กที่มีความสามารถด้านกีฬา พร้อมกล่าวให้กำลังใจเด็กผู้ด้อยโอกาส

จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้พาเด็กและเยาวชน ทั้ง 10 คน เดินไปยังตึกสันติไมตรี เพื่อร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 ต่อไป